Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Спостереження і лабораторний контроль(Рекомендації відділу МР, НС та СПО Рубіжанської міської ради)

      Закон України «Про правові заходи цивільного захисту» від 24 червня 2004 року ст. 8 визначає спостереження і лабораторний контроль. Він містить у собі заходи створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавних і територіальних мереж спостереження і контролю, а також організацію збору, узагальнення і передачі інформації про стан навколишнього середовища, забруднення продуктів харчування, сировини і води радіоактивними, хімічними речовинами й інфекційними мікроорганізмами. Спостереження і лабораторний контроль здійснюється з метою своєчасного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій   техногенного   іприродногохарактеру, запобігання і реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. На обласному рівні створено мережу спостереження і лабораторного контролю (далі–МСЛК) за забрудненням навколишнього середовища з визначенням основних функцій установ і учасників:

-обласна санітарно-епідеміологічна служба;

-ветеринарна медицина;

-гідрометеорологічна служба;

-агрохімічна служба;

-охорони навколишнього природного середовища.
МСЛК складається з головних лабораторій кожного відомства і лабораторій міського підпорядкування.Головні (обласні) лабораторії здійснюють методичне керівництво  і виконують практичну роботу з організації  і проведення всіх видів лабораторних досліджень. Лабораторії міського підпорядкування здійснюють розвідку, спостереження, забір проб з об'єктів навколишнього середовища і продуктів харчування, а також їх доставку до головних організацій. При необхідності вони також проводять лабораторний контроль зараженості бактеріальними засобами харчування, сировини, питної води на відомого збудника. МСЛК області (головні лабораторії і лабораторії міського підпорядкування) затверджена на засіданні обласної комісії з питаннь техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з узгодженням організаціями і установами, що здійснюють спостереження і лабораторний контроль в області У режимі повсякденної діяльності спостереження здійснюється на об'єктах, визначених спеціальними планами міністерств  івідомств, погодженими з управлінням з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, відповідно до діючих нормативно-правових актів.
При введенні в області, місті режиму підвищеної готовності і режиму діяльності в умовах надзвичайної ситуації здійснюється робота із залучення додаткових сил і засобів. Спостереження ведеться на всій території області, міста. Керівництво і контроль готовності до роботи підвідомчих організацій і установ, що входять у МСЛК, здійснюються відповідними міністерствами, відомствами і їх органами на місцях, а також міським управліннями ГУ МНС України в Луганській області.
Підготовку  особового  складу  МСЛК мирного часу, а також готовність пунктів, станціїі лабораторій до спостереження за зараженістю (забрудненням) навколишнього середовища радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними (біологічними) засобами забезпечують відповідні міністерства і відомства, установи, що належать до МСЛК.
Основними завданнями МСЛК є:

1. При радіаційному зараженні (забрудненні):

-визначення рівня гамма-випромінювання на місцевості;

-визначення радіаційного забруднення об'єктів навколишнього середовища;

-оцінка рівня небезпеки зараженості забруднення місцевості та об'єктів навколишнього середовища для людей тварин з метою розробки заходів щодо їх захисту;

-проведення експертизи продуктів харчування, харчової сировини і питної води;

-видачаекспертнихвисновківпроїхпридатністьдовикористанняівідповідності.

 2. При зараженні отруйними речовинами:

-установлення факту наявності отруйних речовин;

-визначення в навколишньому середовищі типу виявленої отруйної речовини;

-кількісне визначення отруйних речовин у продуктах харчування, харчовій сировині та питній воді з оцінкою їх безпеки для людей і тварин;

–проведення експертизи продуктів харчування, харчової сировини, води, видача експертних висновків про їх відповідність  і придатність до використання.

 3. При зараженні бактеріальними (біологічними) засобами:

-установлення факту зараження бактеріальними (біологічними) засобами;

-установлення виду збудника в навколишньому середовищі, організмі людей і тварин, застосування бактеріальних засобів (бактерій, рикетсій, вірусів, грибків і токсинів), установлення виду збудника хвороби рослин (бактерій, вірусів, грибків);

-проведення лабораторного контролю, експертизи продуктів харчування, харчової сировини і питної води, надання експертизи про їх відповідність і придатність до використання.
В рамках МСЛК основними завданнями санітарно-епідеміологічної служби є:
1. Для головних лабораторій обласної санітарно-епідеміологічної станції:

-встановлення виду застосовуваних бактеріальних засобів (бактерій, рикетсій, вірусів, грибків і токсинів) у пробах, взятих з об'єктів навколишнього середовища, а також матеріалів від хворих і трупів людей;

-кількісне визначення отруйних речовин в харчових продуктах, харчовій сировині та питній воді на підлеглих об'єктах;

- санітарна експертиза харчових продуктів, харчової сировини і питної води, заражених (забруднених) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами з видачею експертного висновку на їх придатність для використання населенням;

-державний санітарний контроль на території обслуговування за планами мирного часу, а також ведення санітарно-епідеміологічної розвідки в осередках масового ураження силами епідеміологічних розвідувальних груп мобільних протиепідеміологічних загонів;

-визначення рівня гамма-випромінювання на місцевості в районі розміщення станції;

-участь у розробці рекомендацій із забезпечення режиму захисту і поводження населення в осередках зараження (забруднення) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами.
2. Для міської санітарно-епідеміологічної станції:

-проведення санітарно-епідеміологічної розвідки на території міста із забором проб з об'єктів навколишнього середовища і їх представлення до головної (обласної) санітарно-епідеміологічної станції для специфікації бактеріальних засобів;

-лабораторний контроль зараженості бактеріальними засобами (чумою, холерою, туляремією, бруцельозом, сибіркою), харчових продуктів, харчової сировини і питної води на підвідомчих об'єктах;

-забір проб зараженості (забруднення) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами харчових продуктів, харчової сировини, питної води і їх доставка до головної санітарно-епідеміологічної станції для лабораторного дослідження;

-  визначення рівня гамма-випромінювання на території міста.
 

   Інформацію про зараження (забруднення) навколишнього середовища радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами від установ МСЛК передавати існуючими каналами зв'язку негайно до:
- оперативного чергового управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації (телефон (22) 53-33-70, або 064-253-33-70; телефон/факс   (22) 58-08-20;E-mail: oper@chsoga.lg.ua);
-   відповідального чергового міської ради (тел. 6-47-49, або 064-536-47-49);
-  чергового диспетчера Рубіжанського міського управління ГУ МНС України в Луганській області (телефон 9-40-70, або 064-539-40-70; телефон/факс 9-51-58; E-mail:ogpo5@zarja.com.ua).


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 34
візитів сьогодні: 1720
візитів всього: 545462