Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереженні (Затверджено Наказ МНС України 11.08.2010 № 649)

І. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження (далі – Методичні рекомендації) визначають завдання та порядок роботи поста радіаційного і хімічного спостереження  (далі – ПРХС).
1.2. ПРХС – це позаштатне спеціалізоване формування, призначене для здійснення періодичного або постійного радіаційного та хімічного спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту.
1.3. Пости радіаційного і хімічного спостереження створюються за рішеннями обласної державної адміністрації та за наказами керівників державних підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному пунктом 17 Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198. Усі ПРХС мають єдину нумерацію в межах території області.
1.4. Забезпечення ПРХС приладами радіаційної та хімічної розвідки, метеокомплектом,  комплектом знаків огородження, засобами індивідуального захисту та засобами зв'язку здійснюється за рахунок підприємств, установ та організацій (далі –  суб'єкти), на базі яких вони створені.

Для виконання окремих завдань ПРХС за рахунок суб'єкта, можуть оснащуватися автомобілями, у тому числі спеціально обладнаними.
 

II. Основні завдання поста радіаційного і хімічного спостереження та функціональні обов'язки спеціалістів

2.1. Основними завданнями ПРХС є:

- своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного забруднення території у межах зони відповідальності поста;

- подання сигналів „радіаційна небезпека", „хімічна тривога";

- інформування керівника об'єкта та розрахунково-аналітичної групи міста про радіоактивне та хімічне забруднення території у зоні відповідальності поста;

- позначення межі зони радіоактивного та хімічного забруднення на місцевості;

- контроль за зміною потужності дози іонізуючого випромінювання та концентрацією небезпечних хімічних речовин у межах зони відповідальності поста;

- відбір проб ґрунту, води, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, та відправка їх у лабораторію;
- спостереження за метеорологічною обстановкою.

2.2. До складу ПРХС входять: начальник поста, 1-3 спостерігачі за радіаційною та хімічною обстановкою.

2.3. Для ведення радіаційного та хімічного спостереження рекомендується таке оснащення поста:

- прилад радіаційної розвідки – 1 комплект (діапазон вимірювання: від фонових значень до 1 Зв/год (100 Р/год);

- прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення небезпечних хімічних речовин);

- прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення бойових отруйних речовин);

- метеокомплект – 1 комплект (ПРХС оснащається метеокомплектом, якщо він відсутній у чергового об'єкта);

- засоби зв'язку та оповіщення (телефон, сирена, гонг);

- індивідуальні дозиметри — на кожного спеціаліста поста;

- засоби індивідуального захисту (фільтрувальний протигаз з протигазовими коробками для захисту від небезпечних хімічних речовин і бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий, захисний костюм Л-1) – на кожного спеціаліста поста;

- засоби для позначення зон радіаційного та хімічного забруднення (комплекти знаків огородження, сигнальна стрічка тощо) –1 комплект;

- комплект для відбору проб – 1.

2.4. Начальник поста радіаційного і хімічного спостереження підпорядковується керівнику об'єкта та зобов'язаний:

- знати завдання, оснащення та можливості поста;

- уточнити з керівником об'єкта межу зони відповідальності поста, періодичність радіаційного та хімічного спостереження, порядок оповіщення та зв'язку;

- перевірити справність приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, засобів зв'язку та оповіщення;

- довести до спостерігачів межу зони відповідальності поста, завдання щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження та порядку оповіщення та зв'язку;

- організувати чергування спостерігачів на посту;

- при необхідності організувати інженерне обладнання поста;

- доповісти керівнику об'єкта про початок спостереження;

- при виявленні радіоактивного або хімічного забруднення доповісти керівнику об'єкта, поінформувати розрахунково-аналітичну групу міста та організувати подальше спостереження;

- організувати забезпечення джерелами живлення та індикаторними трубками до приладів;

- організувати проведення спеціальної обробки приладів радіаційної і хімічної розвідки, засобів зв'язку та засобів індивідуального захисту, а також санітарної обробки особового складу поста.

2.5.    Черговий спостерігач підпорядковується начальнику ПРХС та зобов'язаний:

- перевірити справність та комплектність засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засобів зв'язку та оповіщення;

- перевести засоби індивідуального захисту у стан „напоготові";

- на початку чергування та у встановлені терміни визначати напрямок та швидкість вітру, температуру повітря;

- у встановлені терміни за допомогою приладів радіаційної та хімічної розвідки здійснювати радіаційне та хімічне спостереження;
- при виявленні радіоактивного забруднення перевести засоби захисту у „бойовий" стан, подати сигнал „радіаційна небезпека", доповісти начальнику поста;

- при виявленні хімічного забруднення подати сигнал „хімічна тривога", перевести засоби захисту у „бойовий" стан, доповісти начальнику поста;

- після виявлення радіоактивного або хімічного забруднення, а також при різких змінах метеорологічних умов здійснити позачергові метеорологічні спостереження;

- за вказівкою начальника поста взяти проби ґрунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами, для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію;

- вести записи у журналі радіаційного і хімічного спостереження.

III. Порядок роботи поста радіаційного і хімічного спостереження

3.1. У повсякденному режимі функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ) із спеціалістами ПРХС проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку ПРХС до дій за призначенням відповідає керівник об'єкта, на базі якого створено пост.
3.2.    При переведенні ЄДСЦЗ у режими: підвищеної готовності, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану за рішенням керівника об'єкта особовий склад ПРХС прибуває на місце розгортання поста, перевіряє справність та комплектність приладів радіаційної і хімічної розвідки, у встановлені терміни здійснює метеорологічне, радіаційне та хімічне спостереження.
3.3. При перевищенні потужності експозиційної (еквівалентної) дози вище 0,05 мР/год (0,5 мкЗв/год) у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал „радіаційна небезпека" та доповідає начальнику поста.  
3.4. При виявленні хімічного забруднення повітря, ґрунту, води у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал „хімічна тривога" та доповідає начальнику поста.
3.5. За вказівкою начальника поста черговий спостерігач здійснює відбір проб ґрунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію.
3.6. Начальник поста негайно доповідає керівнику об'єкта про радіаційне і хімічне забруднення території об'єкта. За вказівкою керівника об'єкта інформує оперативного чергового територіального органу МНС і начальника розрахунково-аналітичної групи міста та протягом 2 годин надсилає до оперативного чергового повідомлення за формою № 1/МНС (згідно з наказом МНС від 06.08.2002 № 186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки", зареєстрованим у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996).

3.7. Отримані дані про стан радіаційної і хімічної обстановки черговий спостерігач поста заносить у журнал радіаційного і хімічного спостереження.
3.8.    У подальшому черговий спостерігач у встановлені терміни здійснює контроль за зміною радіаційної і хімічної обстановки.

3.9.    До звітних документів ПРХС належать:

- журнал радіаційного та хімічного спостереження (згідно з наказом МНС від 06.08.2002 № 186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки", зареєстрованим у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996);

- копії повідомлень про факт забруднення довкілля  небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами від ПРХС і ДС (форма № 1/МНС згідно з наказом МНС від 06.08.2002 № 186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки", зареєстрованим у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996).


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 15
візитів сьогодні: 2027
візитів всього: 545408