Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до Рубіжанської міської ради та її виконавчого комітету у 2015 році

з/п

Найменуван-

ня органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього звернень громадян за формою надходження(гр1=сумагр1.1-гр1.6

у тому числі:

 

у тому числі:

Всього звернень громадян за видами

(гр3=сумагр.3.1-гр3.6)

у тому числі:

Всього звернень за статтю їх авторів(гр4=гр4.1+ гр4.2

у тому числі:

Всього звернень за суб’єктом

(гр5=сума гр5.1- гр5.3

Індивідуальне

Колективне

Анонімне

Всього звернень за типом

(гр6=сума гр6.1-гр6.3)

у тому числі:

Надійшло поштою

На особистому прийомі

Через уповноважену особу

Через органи влади

Через засоби масової інформації

Від інших органів, установ, організацій

Всього звернень громадян за ознакою надходження(гр..2=сумагр.2.1-гр.2.5

Первинне

Повторне

Дублетне

Неодноразове

Масове

Пропозиція (зауваження)

Заява (клопотання)

Скарга

Чоловіча

Жіноча

Всього

У них підписів

Телеграма

Лист

Усне

 

 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.2.1

5.3

6

6.1

6.2

6.3

2.

Міські ради міст обласного підпорядкування

1459

812

171

-

26

-

450

1526

1416

35

-

8

67

1459

5

1388

66

1306

456

850

3454

1306

133

1995

20

1459

-

1266

193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку

з/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього звернень за категоріями авторів (гр.7=сума гр.7.1–гр.7.20)

з них від:

Учасників війни

Дітей війни

Інвалідів Великої Вітчизняної війни

Інвалідів війни

Учасників бойових дій

Ветеранів праці

Інвалідів 1 групи

Інвалідів П групи

Інвалідів Ш групи

Дітей-інвалідів

Одиноких матерів

Матерів-героїнь

Багатодітних сімей

Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Героїв України

Героїв Радянського Союзу

Героїв Соціалістичної Праці

Дітей

Інших категорій

Всього звернень за соціальним станом їх авторів

 (гр. 8=сума гр8.1-гр 8.12)

Пенсіонерів

Робітників

 

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.

11

7.

12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

8

8.1

8.2

2.

1459

26

137

4

33

3

115

51

71

47

-

15

-

10

-

39

-

-

-

-

908

1459

292

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку

п/п

з них від:

Всього звернень за результатами їх розгляду

(гр9= сума гр9.1-гр.9.6)

з них від:

 

у тому числі:

Селян

Працівників бюджетної сфери

Державних службовців

Військовослужбовців

Підприємців

Безробітних

Учнів, студентів

Служителів релігійних організацій

Осіб, що позбавлені волі;

осіб, воля яких обмежена

Інших

Вирішено позитивно

Відмовлено у задоволенні

Дано роз’яснення

Звернення, що повернуто авторові відповідно до статті 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

(393/96 ВР)

Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» (393/96 ВР)

Звернення, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» (393/96 ВР)

Чекати остаточної відповіді

Всього питань порушених у зверненнях громадян

(гр9 = сума гр. 010 – гр. 240)

Промислової політики

Аграрної політики і земельних відносин

Транспорту і зв’язку

 

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9

9.1

9.2

9..3

9.4

9.5

9.6

9.7

II

010

020

030

2.

-

19

4

1

16

45

4

-

4

988

1404

453

17

780

-

99

-

55

1641

-

27

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку

п/п

 

 

Економічної,цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємства

Фінансової, податкової, митної політики

Соціального захисту

Праці і заробітної плати

Охорони здоров’я

Комунального господарства

Житлової політики

Екології та природних ресурсів

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

Сім’ї, дітей т, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту

Культури та культурної спадщини туризму

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації

Діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України

Діяльності центральних органів виконавчої влади

Діяльність місцевих органів виконавчої влади

Діяльності органів місцевого  самоврядування

Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин

Державного будівництва, адміністративно-теріторіального устрою

інші

 

 

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

 

2.

3

1

557

68

34

632

70

2

71

7

8

21

5

3

-

-

6

24

-

-

58

 

 

 

                                         


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 16
візитів сьогодні: 1541
візитів всього: 593495