Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Довідка про соціально-економічний розвиток міста Рубіжне за 2014 рік

Довідка

про соціально-економічний розвиток
міста Рубіжне
.

(назва міста, району)

За 2014 рік

1.       Чисельність населення: чисельність наявногонаселення на 01.01.2015 – 59,4 тис.осіб, у т.ч:

- 9343* особи працює на підприємствах і установах (штатних працівників);

- 1047 осіб - безробітні станом на 01.01.2015;

- 27211осіб*- пенсіонери станом на 01.01.2015.

2.Кількість суб’єктів ЄДРПОУ*, які зареєстровані на теріторії міста станом на 1 січня 2015 року, всього 833, у тому числі зі статусом юридичної особи – 800, без статусу юридичної особи – 33.

Промисловість

3.1. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємств за 2014 рік становив 2837,15 млн.грн., або 6,2% до загального обсягу по області. На одну особу47763,43 грн.

4. Підприємствами автомобільного транспортуза 2014 рік перевезено (відправлено) 14,3 тис. тон вантажів, або 73,2% до відповідного періоду 2013 року, вантажооборот склав 5,3 млн.ткм, або 69,3% до відповідного періоду минулого року.

Перевезено пасажирів (з урахуванням обсягів перевезених пасажирів, виконаних фізичними особами-підприємцями)  інформація конфіденційна, або 75,5% до відповідного періоду 2013 року, пасажирооборот склав інформація конфіденційна, або 140,7% до відповідного періоду минулого року.

5. Обсяг виконаних будівельних робітза 2014 рік склав 35476 тис.грн., до загального обсягу по області – 4,4%.

 6. Впродовж 2014 року забудовниками усіх форм власності житло в експлуатацію* не вводилось.

7. Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінахз урахуванням ПДВ)за 2014 рік склав 33,62 млн.грн, на одну особу – 612,46грн. Із загального обсягу реалізованих послуг, обсяг послуг наданий населенню, становив 12,14 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за грудень 2014 року складає 4,19 млн.грн.

8. Обсяг роздрібного товарообороту* підприємств торгівлі та ресторанного господарства (без урахування обороту фізичних осіб-підприємців) за січень – вересень 2014 року становив 88007,2тис.грн., або 48,1% до відповідного періоду 2013 року, до загального обсягу роздрібного товарообороту по області – 1,3%, у тому числі: товарооборот торгової мережі 84366,9 тис.грн., товарооборот ресторанного господарства 3640,3 тис.грн.

9. Створення привабливого інвестиційного клімату

Впродовж 2014 року відбулось дві зустрічі з потенційними інвесторами та міжнародними фінансовими організаціями:

1. На підставі угоди про співпрацю між Німецьким товариством міжнародної співпраці (GIZ) та Рубіжанською міською радою в реалізації проекту «Підвищення якості муніципальних послуг, Україна, Луганськ» 17.01.2014 проведена робоча зустріч з представниками проекту GІZ. У ході зустрічі учасниками обговорювалися наступні питання:

-   висновки експертів щодо стану очисних споруд міста Рубіжного;

-   підтримка КП «Рубіжанське ВУВКГ» в напрямках створення системи планування управління активами підприємства з метою вдосконалення процесу створення інвестиційної програми та інвестиційних проектів;

- підтримка у створенні інформаційної системи моніторингу показників ефективності КП «Рубіжанське ВУВКГ»;

2. З метою детального ознайомлення з інформаційною системою КП «Рубіжанське ВУВКГ» для її модернізації в майбутньому згідно сучасних вимог та її використання для моніторингу показників ефективності роботи комунального підприємства 04.02.2014 в адміністративній будівлі КП «Рубіжанське ВУВКГ» (вул. Менделєєва, 49) проведена робоча зустріч з представниками проекту Німецького товариства технічного співробітництва (GІZ). У ході зустрічі учасники ознайомились з системою звітності між підприємством  та Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, для її модернізації в майбутньому.

10. Обсяги експорту - імпорту товарів за січень-березень 2014року*

 

Експорт 

 

Імпорт 

 

Сальдо

тис.дол.США

вартість

тис.дол.США

у % до
січня-березня

2013 року

вартість

тис.дол.США

у % до
січня-березня 2013 року

 

м. РУБІЖНЕ

49,8

52

603,1

80,7

-553,3

11.Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій* станом на 01.04.2014 наростаючим підсумком склав 13165,9 тис.дол.США. Впродовж 1 кварталу 2014 року збільшення акціонерного капіталу нерезидентів (за рахунок грошових внесків) складає 23,9 тис.дол. США, зменшення (за рахунок курсової різниці) - 894,5 тис.дол.США. Обсяг іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 219,75 доларів США.

Прямііноземні інвестиції в економіку міста за 1 квартал 2014 року.

 

Iноземнi інвестиції

на початок періоду

на кінець періоду

тис.дол.

США

у % до загального підсумку по області

тис.дол.

США

у % до загального підсумку по області

м. Рубіжне

14036,5

1,6

13165,9

1,7

 

 

Обсяги іноземних інвестицій за січень-березень 2014 року

тис.дол. США

Інвестиції

Всього

у тому числі

Країн ЄС

з інших країн світу

Акціонерний капітал нерезидентів в місті на початок звітного періоду

(на 01.01.2014) - усього

14036,5

5599,7

8436,8

Збільшенняакціонерного капіталу  нерезидентів – усього

У тому числі:

за рахунок грошових внесків

23,9

 

 

23,9

-

 

 

-

23,9

 

 

23,9

Зменшенняакціонерного капіталу нерезидентів

За рахунок курсової різниці

–894,5

–796,9

–97,6

Капітал (акціонерний) нерезидентів в місті на кінець звітного періоду

13165,9

4802,8

8363,1

12. Підприємствами міста освоєно (використано) капітальних інвестицій* за  2014 рік на суму 68977 тис.грн., або 1,4% до загального обсягу по області.

13. Середня заробітна плата* штатного працівникау 2014 році  становила3279 грн., до середнього рівня по регіону 97,1%, до відповідного періоду попереднього року 101,7%.

14.За січень – вересень 2014 року у цілому по місту отриманий фінансовий результат* від звичайної діяльності до оподаткування збиток у сумі 457,78 млн.грн. Підприємствами одержано прибутків у сумі 52,55 млн.грн., збитків у сумі 510,33 млн.грн. Кількість збиткових підприємств у загальної кількості – 78,9%, прибуткових - 21,1%.

15. Доходи загального фонду місцевого бюджету (без урахування трансфертів) за 2014 рік склали 68693,56 тис.грн., або 102,7% до плану на звітний період (з урахуванням змін).

16.За 2014 рікза рахунок за рахунок фізичних осіб-підприємцівстворено 399 нових робочих місць. (Згідно наказу Міністерства соціальної політики України № 123 від 18.03.2013 втратили чинність: звіт за формою № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників» та інструкція щодо його заповнення, в якому зазначалася інформація про створення нових робочих місць. У зв’язку з цим, підприємства, установи та організації не надають даних до Рубіжанського міського центру зайнятості, які містять інформацію про створення нових робочих місць);

17. Заборгованості у місті

17.1Податковий борг до зведеного бюджету за станом 01.01.2015 становив 16341,7 тис.грн. і збільшився, в порівнянні з початком року у 2,4 рази.

17.2Заборгованістьіз заробітної плати на підприємствах великого кола станом на 01.01.2015  становить 747,4 тис. грн., у порівнянні з початком року загальна сума боргу збільшилась на 72,0% або на 312,9  тис.грн.

№ з/п

Назва підприємств, які мають найбільшу заборгованість із заробітної плати

Сума боргу  станом на 01.01.2015,

тис. грн.

Основні причини отримання збільшення заборгованості

Заходи, які приймаються для ліквідації заборгованості

1

ПМП «Прометей»

524,6

Нестабільна робота в жовтні 2014  завдяки щоденному відключенню електроенергії спричинила значні затримки по термінах виконання договорів, а саме постачань готової продукції і, відповідно призвела до зменшення доходів.

Загальна сума заборгованості – це заробітна плата за грудень 2013 року та січень-листопад 2014 року.

Графік погашення заборгованості не виконується. Очікуються надходження коштів для погашення заборгованості за грудень 2013 та січень 2014 року.

 

2

КП «Житловий сервіс»

222,8

Збільшення виплат, обумовлених  звільненням робітників за ч. 3 ст. 38 КЗпП, а також нарахуванням середнього заробітку за час вимушеного прогулу, незаконно звільненого працівника за рішенням суду. Невиконання платіжних вимог  по розрахунковому рахунку ПАТ «ВіЕйБіБанк», а пізніше визнанням його неплатоспроможним, що не дозволяє підприємству скористатися коштами, які залишилися на розрахунковому рахунку даної фінансової установи.

До відділу державної виконавчої служби Рубіжанського міського управління юстиції направлені клопотання про першочергове спрямування коштів, отриманих підприємством,  на виплату заборгованості із заробітної плати та винагород за ЦПУ. 

Ведеться претензійна робота з погашення дебіторської заборгованості, шляхом попереджень населення та приватні підприємства про наявність заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг.

17.3Заборгованістьдо Пенсійного фонду України по страхових внесках – станом на 01.01.2015 становила 9059,8 тис.грн. і, зменшилась у порівнянні з початком року на 426,4 тис.грн. або на 4,49%, у тому числі недоїмка – 4773,4 тис.грн.

17.4 Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за грудень 2014 року склав 75,9%. За даними Гловного управління статистики Луганської областїзаборгованість населення по платежах за спожиті житлово-комунальні послуги та електроенергію на кінець грудня 2014 року становить 54803,1тис.грн., у порівнянні з початком року, заборгованість збільшилась на 13,9%, або на 6667,1 тис.грн.

18. Робота ліфтового господарства

Загальна кількість ліфтів, 190 одиниць, з них: недіючих 9. Питома вага недіючих ліфтів у загальному обсязі – 4,7%.

 

* Звітність з цих показників квартална та надається Головним управлінням статистики у Луганській області у термін передбачений Планом державних статистичних спостережень на відповідний рік.


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 4
переглядів: 21
візитів сьогодні: 6333
візитів всього: 545198