Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Звернення Громадської ради до начальника Рубіжанської ОДПІ та відповідь

ГРОМАДСЬКА РАДА

при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

пл. Леніна, 2, м. Рубіжне, Луганська обл.,  Україна, 93000
тел. (0508890920)

                                                   Е-mail: rubezhnoe-tab@mail.ru ; http://www.rubizhne.lg.ua/

 

 

 

 

№ 3

від   26.02.2015р

 

         

 

 

                                               

Начальнику Рубіжанської ОДПІ

Прокопенко В.М.

 

Шановний Володимире Миколайовичу!

 

До Громадської Ради при виконкомі Рубіжанської міськради звертаються  громадяни з зчисленими скаргами на дії працівників податкової служби м. Рубіжного Луганської області.

Перечень най поширених питань у скаргах:

1.   Нарахування штрафних санкцій підприємцям у зв’язку з затримкою находження грошів з вини банків.

2.   Не прийняття звітів від уповноважених осіб підприємців.

3.   Не прозорість робочого місця.

4.   Не представлення податкових канікул у зв’язку з проведенням АТО.

                         5. Не отримання відповідей на звернення підприємців.

 

Виходячи з вищенаведеного, куруючись Конституцією України, постановою КМУ від 03.11.2010р. № 996, положенням Громадської Ради при виконкомі Рубіжанської міськради

 

пропануємо:

 

1.   Терміново вжити заходи щодо усунення зазначених вище порушень з боку дії працівників податкової служби м. Рубіжного Луганської області.

    2.   Про вжиті заходи повідомити Громадську Раду при виконкомі Рубіжанської                                      міськради.

 

 

З повагою,

 

Голова Громадської  ради                                                              Башмакова Т.О.

 

 

ВІДПОВІДЬ:

Міністерство доходів і зборів України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РУБІЖАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

93009, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 14-б, тел. 6-30-73, факс (06453) 7-67-40,

е-mail: rub_ogni@ukr.net, Код ЄДРПОУ 38534171

 

23.03.2015р. № 598-06-14                    на  № 3від 26.02.2015р.

Голові Громадської ради

при виконавчому комітеті

Рубіжанської міської ради 

Башмаковій Т.О.

пл. Леніна, 2, м. Рубіжне

Луганської області  93000

 

 

 

Шановна  Тетяно Олексіївно!

 

            Рубіжанська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Луганській області розглянула ваш лист б/н від 26.02.20115 року  та повідомляє наступне:

 

По першому питанню- «Нарахування штрафних санкцій підприємцям у зв’язку з затримкою надходження грошів з вини банків»:

    Відповідно до пункту 129.6 статті 129 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України ”Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену ПКУ, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

      Згідно пункту 129.7. статті 129 ПКУ не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України (далі – НБУ) економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.
            Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.     

     Контролюючий орган не застосовує до суб’єкта господарювання (фізичної особи-підприємця) штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів з вини банку, у тому числі внаслідок регулювання НБУ економічних нормативів такого банку. 

    Суб’єкт господарювання (фізична особа - підприємець) має право надати до контролюючого органу заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт своєчасного подання їх до установи банку.

По другому питанню - «Не прийняття звітів від уповноважених осіб підприємців»:  

  Відповідно допункту 49.3. статті 49 ПКУподаткова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

 Відповідно до підпункту 17.1.2 статті 17 ПКУ платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника.

 Пунктом 19.2. статті 19 ПКУ передбачено, що представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ для платників податків (пункт 19.3 статті 19 ПКУ). 

  Згідно зі статтею 237 ЦКУ представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до статті  242 Цивільного кодексу України представництво за законом є:

1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною.

3. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

     Згідно статті 244 ЦКУ представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи.  Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

    Відповідно ст.245. ЦКУ форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

   Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті.

    Отже, фізична особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків в контролюючих органах та здійснення відповідних правочинів єуповноваженою особою фізичної особи – підприємця та може підписати і надати органу доходів і зборів податкову декларацію, розрахунок.

По третьому питанню - «Не прозорість робочого місця» :

 Відповідно до пункту 5 Положення про Центр обслуговування платників Рубіжанської ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області вимоги до облаштування внутрішнього та зовнішнього простору приміщень, в яких знаходиться Центрі обслуговування податків (далі - ЦОП), та вимоги інформаційного забезпечення суб’єктів звернень з питань порядку та умов отримання послуг визначаються Технічним регламентом ЦОП.

   Відповідно  до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Технічного регламенту ЦОП робочі місця працівників ЦОП повинні розташовуватися у спосіб, що унеможливлює ознайомлення сторонніх осіб з інформацією, яка виводиться на монітори працівників, та документами, що знаходяться на робочому столі працівників (у тому числі крізь вікна, скляні огорожі тощо).

По четвертому питанню - «Не представлення податкових канікул у зв’язку з проведенням  АТО»:

   Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». 

   Відповідно до зазначеного Указу, Верховною радою України прийнято Закон України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” від 02.09.2014 року N 1669-VII (далі – Закон № 1669), який визначає тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.

Законом № 1669 визначені терміни „період проведення антитерористичної операції” та „територія проведення антитерористичної операції”, а саме:

Період проведення антитерористичної операції - час між датою набрання чинності Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України.

    Територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014.

    Згідно статті 10 Закону № 1669 єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

    Додатково повідомляємо, що перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 1053-р. Однак, дію зазначеного розпорядження зупинено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 1079-р.

 Проте, у зв’язку з існуванням ймовірності несвоєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або відсутністю можливості їх сплати у зв’язку з непередбачуваними обставинами під час проведення антитерористичних заходів, рекомендуємо скористатися такими законодавчими нормами.

 Податковим кодексом передбачені права:

-          платників податків на отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) (підпункт 17.1.5 пункту 17.1 статті 17 Кодексу);

-          органів доходів і зборів на прийняття рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством (підпункт 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Кодексу).

Згідно із статтею 32 ПКУ строк сплати податку та збору може бути змінено шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк. Загальні засади розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платників податків передбачені статтею 100 Кодексу.

Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів, наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин» (далі – постанова № 1235).

Відповідно до розділу ІІ постанови № 1235 доказом, що підтверджує факт настання (існування) обставин непереборної сили, що є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, є висновок Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили.

Порядок та умови надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1853/24385 (далі – наказ № 574).

Згідно з пунктом 3.1 розділу ІІІ наказу № 574 для ініціювання відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) платник податків звертається до органу доходів і зборів за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов’язання (податкового боргу) з письмовою заявою, форма якої наведена у додатку 1 до наказу № 574. У заяві обов’язково повинні бути зазначені суми платежів (податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені), сплату яких платник податків просить відстрочити, а також строк відстрочення та періоди сплати таких платежів. При цьому суми, строк сплати яких ще не настав, та строк сплати яких вже минув, вказуються окремо.

Відстрочення надається окремо за кожним податком, збором, штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом), пенею. Строки сплати відстрочених сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення змін до договору відстрочення.

Податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безнадійний відповідно до статті 101 ПКУ.

Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1844/24376 (далі – наказ № 577), згідно з яким платник податків може звернутися до органу доходів і зборів за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню за умови надання висновку Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили.

До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують, що податковий борг вважається безнадійним.

 З метою зняття напруги, що виникла у зв’язку зі складною ситуацією у Донецькій та Луганській областях, листами Міністерства доходів і зборів України від 01.07.2014 № 15472/7/99-99-25-01-17, від 07.07.2014 № 16042/7/99-99-19-03-02-17 надано роз’яснення про перенесення граничних строків подання податкової декларації та незастосування штрафних санкцій протягом таких строків згідно з нормами ПКУ.

    

      По п’ятому питанню - «Не отримання відповідей на звернення підприємців» :

 Відповідно до статті 40 Конституції України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР із змінами та доповненнями усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.             Порядок практичної реалізації цього права громадянами України регулюється Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 393).

  Згідно із статтею 3 Закону № 393 під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально - культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Скарга- звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

  Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін (стаття 6 Закону № 393).  

  Звернення адресується контролюючому органу, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції.
        Згідно статті 5 Закону №393 у зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції тощо.

   Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

    В 2014 році до Рубіжанської ОДПІ  Головного управління  Міндоходів у Луганській області  надійшло 21 письмове звернення від громадян в тому числі  від  підприємців, які відповідають вищевказаним вимогам. З початку 2015 року надійшло відповідно 2 звернення. Всі звернення розглянуті. Відповіді заявнику направлені своєчасно. Скарг по результатам звернень не надходило. Проте, просимо Вас, у разі наявності, повідомити про випадки залишення Рубіжанською ОДПІ звернень платників податків без відповідей для прийняття необхідних заходів реагування.

 

 

В.о. начальника Рубіжанської ОДПІ

ГУ Міндоходів  у Луганській області                                                                І.В.Скороход

 

Гречанікова, 63159

 

Звертаємо увагу!  Відповідно до пункту  52.2.статті 52 ПКУ   

Податкова консультація має  індивідуальний  характер  і 

може  використовуватися виключно платником податків,  якому надано таку консультацію. 

 

                                                           


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 12
візитів сьогодні: 1745
візитів всього: 545462