Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Протокол №1 засідання ініціативної групи з підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

 

Протокол  № 1

засідання ініціативної групи з підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року  №688.

 

16 січня 2015 року                                                                                                                                                                 м.Рубіжне.

 

Присутні:  Башмакова Т.О.- Громадська організація «Асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків», Жаворонков О. В.- Громадське формування сприяння Рубіжанському МВ ГУМВС України в Луганській області з охорони громадського порядку, Сичова О.І.- Громадська організація «Притулок для тварин», Соловйов В.І. - Об'єднана профспілкова організація Рубіжанських хімічних заводів, Шпілєвий С.Е. - Громадська організація«Громадська платформа», Колпаков С. М.- Громадська організація «Люстраційний контроль».

 Відсутні: Якубовська І.М.- провідний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.

 

Голова зборів:. Башмакова Т.О.

Секретар: Сичова О.І

 

1. Слухали:  Башмакова Т.О. запропонувала наступний порядок денний 1-го засідання ініціативної групи по підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради:

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1.Вибори голови та секретаря ініціативної групи.

2. Затвердження організаційного плану підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

3. Затвердження зразка заяви та формата інших документів, що додаються до заяви.

4.Затвердження порядку прийняття документів від ІГС(де, хто,як і коли).

5. Визначення дати та  місця проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

6. Визначення змісту повідомлення про проведення Установчих зборів.

7.Затвердження інформаційного плану оприлюднення на веб-сайті та в газеті Рубіжанської міської ради про стан організаційної роботи по підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

 

Ухвалили: запропонований порядок денний 1-го засідання ініціативної групи по підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради затвердити.

Голосування:«за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.


2. Слухали: по першому питанню порядку денного,  Соловйов В.І. запропонував головою ініціативної групи вибрати Башмакову Т.О., а секретарем -  Сичову О.І.

Голосування: «за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.


3. Слухали:по другому питанню порядку денного -   Башмакова Т.О. запропонувала текст організаційного плану підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

В обговоренні прийняли участь:

- Шпілєвий С.Е., який запропонував дату проведення другого засідання  ініціативної групи по підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради- 02.02. 2015р.

- Сичова О.І. -  в підготовки проектів Положення про ГР, Регламенту ГР, постійних комісій ГР, повинні приймати участь усі члени ініціативної групи по підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

Ухвалили: запропонований  текст організаційного плану підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради з урахуванням пропозицій.

( Текст Організаційного плану підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради додається – Додаток №1).

Голосування: «за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.


4. Слухали: по третьому  питанню порядку денного -   Шпілєвий С.Е. запропонував взяти за основу зразок заяви та формат інших документів, що додаються до заяви, який був у попередній ГР. (Додаток №2 – зразок заяви, Додаток №3 - витяг із протоколу засідання правління (назва інституту громадянського суспільства), Додаток №4 – зразокбіографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради,   Додаток №5 – зразок інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років).

 Голосування: «за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

5. Слухали: по четвертому  питанню порядку денного -   Жаворонков О.В. .запропонував: документи надавати у паперовому вигляді за адресою 93011, м. Рубіжне, пл. Леніна, 1, каб. 368- відділ організаційної роботи та внутрішньої політики (з 9.00 до 16.00)та рекомендовано дублювати в електронному вигляді наадресу: inform@rubizhne.lg.ua.

Голосування: «за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

6. Слухали:по п’ятому   питанню порядку денного - визначення дати та  місця проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради,   Шпілєвий С.Е. запропонував , що відповідно законодавства , дата проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради - 10.02.2015р. Установчи збори для формування складу Громадської ради доцільно проводити в виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

Голосування: «за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

7. Слухали: по шостому питанню порядку денного -   Сичова О.І. запропонувала взяти за основу зразок змісту повідомлення про проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради, який був у попередній ГР. (Додаток №6 – зразок повідомлення про проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради).

Голосування: «за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

8. Слухали: по сьомому питанню порядку денного -   Соловйов В.І. запропонував інформаційний план оприлюднення на веб-сайті та в газеті Рубіжанської міської ради про стан організаційної роботи по підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради (Додаток №7).

Голосування: «за» –    6    чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

 

 Голова зборів    ______________________ / _______Башмакова Т. О. _/

 

Секретар зборів  _____________________ /     Сичова О.І. /

                                                                                                                                                            Додаток №1

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу

Громадської ради.

 

№ п/ч

Назва етапу

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Проведення 1-го засідання ініціативної групи( ІГ)

16.01.2015

Відповідно рішення виконавчого комітету від 30.12.2014 № 320, заступник міського голови

Сидоренко Л.Р.

 

2.

Визначення дати та міста проведення Установчих зборів(УЗ) для формування складу Громадської ради

 

16.01.2015

Члени ІГ

3.

Визначення  змісту повідомлення про проведення УЗ

 

16.01.2015

Члени ІГ.

4

Визначення формату заяви від ІГС на участь в установчих зборів та формат додатків до заяви

 

16.01.2015

Члени ІГ

5.

Визначення порядку прийняття та реєстрації документів від ІГС

 

16.01.2015

Члени ІГ

6.

Забезпечення  інформування громадськості через засоби масової інформації - веб-сайт та газету Рубіжанської міської ради про стан організаційної роботи по підготовки до проведення Установчих зборів Громадської ради.

 

постійно

Якубовська І. М

7

Розробка Регламенту проведення УЗ по обранню ГР

До 25.01.2015

Члени ІГ

8.

Формування списку  учасників УЗ та кандидатів на членство в ГР.

 

До 30.01.2015

Якубовська І. М Сичова О.І.

9.

Проведення 2-го засідання ініціативної групи( ІГ)

 

02.02.2015

Башмакова Т.О.

10

Визначення порядку денного УЗ.

 

02.02.2015

Члени ІГ

11.

Вибір форми та процедури голосування при обранні складу ГР.

 

02.02.2015

Члени ІГ

12

Підготовка проекту Положення про ГР.

До 02.02.2015

Члени ІГ

13.

Підготовка проекту Регламенту  ГР.

До 02.02.2015

Члени ІГ О.

14

Підготовка проекту постійних комісій  ГР.

До 02.02.2015

Члени ІГ

 

 

                                                                                                                          Додаток №2

                                                                                                                             ( зразок )

 

Бланк інституту громадянського суспільства

 

Ініціативній групі з підготовки установчих

зборів для формування складу Громадської ради при

виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

 

Заява

 

Повідомляємо, що згідно з рішенням (назва ІГС) для участі в установчих зборах для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської радиделеговано (ПІБ представника, його посада в ІГС).

Зважаючи на викладене, просимо включити (ПІБ кандидата) до списку кандидатів на членство у Громадській раді при  виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

(назва ІГС) не заперечує проти оприлюднення наданої інформації, у зв’язку з  участю в установчих зборах для формування Громадської ради при при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Додатки:

·     Рішення керівника інституту громадянського суспільства (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

·     Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

·     Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства.

·     Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2012-2013 років.

Інститут громадянського суспільства (повна назва інституту громадянського суспільства) не заперечує проти оприлюднення наданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Дата                                   Підпис                               Прізвище, імя, по-батькові

 

Місце для печатки (якщо передбачена)

 

 

                                                                                                                               Додаток №3

                                                                                                                                       ( зразок )

 

 

Витяг із протоколу

засідання правління (назва інституту громадянського суспільства)

 

 ____ ____________ 2015 року                                                              №___

м. _____________

Присутні:(ПІБ)

Члени організації: (ПІБ)

 

Порядок денний:

 

Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради   (П.І.Б. представника організації (посада).

 

2.Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: (П.І.Б.)

 

 

Головуючий ____________

 

Секретар _______________

 

                                                                                                                             Додаток №4

                                                                                                                                       ( зразок )

 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

 

П.І.Б.

Працює

Посада, місце роботи.

 

Громадянство

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

Країна, населений пункт.

 

Освіта

Рівень, освіти, назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність.

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи у виборних органах

 

 

Трудова діяльність (дата займаної посади:  з …до …)

Перерахувати всі займані посади: посада, місце роботи.

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я

 

 

Членство в ІГС

З якого по який час і в якій організації.

 

Особисті досягнення

 

 

Контактна інформація

Місто, вулиця, офіс, тел., e-mail

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток №5

                                                                                                                                       ( зразок )

 

 Бланк інституту громадянського суспільства

 

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013-2014 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом останніх 2-х років (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                  Підпис                   Ініціали, прізвище

 

М.П. (за наявності)

  

*Інформацію про результати діяльності ІГС за період 2013-2014роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4, TimesNewRoman, шрифт 12.

 

 

                                                                                                                               Додаток №6

                                                                                                                                      

Повідомлення про проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

 

       Для підтвердження своєї участі в установчих зборах ІГС необхідно:

Подати до ініціативної групи заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (приклад заяви додається).

До заяви у обов’язковому порядку додаються:

·     рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

·     біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

·     копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

·     інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (рекомендований обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4, TimesNewRoman, шрифт 12).

Звертаємо увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено п. 8 Типового положення про громадську раду, затвердженим Постановою №996,а  отже, він є обов’язковим!

До заяви необхідно додати письмову згоду особи, яку делегує інститут громадянського суспільства для роботи у громадській раді, на оприлюднення і обробку її персональних даних, зазначених у біографічній довідці та документах, що подаються ініціативній групі.

Представники суб’єктів громадянського суспільства, які не дотримались встановлених вимог щодо подання документів до участі в установчих зборах не допускаються, документи надані суб’єктами громадянського суспільства для участі в установчих зборах поверненню не підлягають.

Останній день прийому повних пакетів документів – 30 січня 2015 року включно. Документи надавати у паперовому вигляді за адресою 93011, м. Рубіжне, пл. Леніна, 1, к. 368 відділ організаційної роботи та внутрішньої політики (з 9.00 до 16.00) та рекомендовано дублювати в електронному вигляді на адресу inform@rubizhne.lg.ua.

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради є відкритою для всіх інститутів громадянського суспільства.

Запрошуємо надсилати свої пропозиції щодо діяльності громадської ради на E-mail: inform@rubizhne.lg.ua.

                                                                                          

 

 

                                                                                                                    Додаток №7

                                                                                                                                       

 

Інформаційний план оприлюднення стану організаційної роботи по підготовки до проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

№ п/ч

Назва етапу

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Оприлюднення Протоколу 1-го засідання ініціативної групи по підготовки проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради на веб-сайті  Рубіжанської міської ради

 

19.01.2015

Якубовська І.М.

2.

Оприлюднення Протоколу 2-го засідання ініціативної групи по підготовки проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради на веб-сайті  Рубіжанської міської ради

 

04.02.2015

Якубовська І.М.


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 23
візитів сьогодні: 7849
візитів всього: 601448