Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ДО УВАГИ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА м.РУБІЖНЕ

 

РОЗПОЧАТО ПРОЦЕС ОНОВЛЕННЯ СКЛАДУ

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

 
    Згідно з рішенням виконавчого комітету від 30.12.2014 № 320 " Про припинення повноваження Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської  міської ради у  складі, затвердженому рішенням виконавчого комітету від 14 січня 2014 року № 3"  припинено повноваження Громадської ради  при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради, затвердженому рішенням виконавчого комітету від 14 січня 2014 року № 3 «Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради».
   До формування нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради,  відповідно до Типового положення про громадську раду затверджено склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства з оновлення членів громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради. 
 
Склад  ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради:
 

№№

ПІБ представника ІГС

Повна назва ІГС

1

Башмакова Тетяна Олексіївна

Громадська організація «Асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»

2

Жаворонков Олександр Вікторович

Громадське формування сприяння Рубіжанському МВ ГУМВС України в Луганській області з охорони громадського порядку

3

Сичова Олена

Іванівна

Громадська організація  «Притулок для тварин»

4

Соловйов Віктор Ігорович

Об'єднана профспілкова організація Рубіжанських хімічних заводів

5

Шпелевий Сергій Едуардович

Громадська організація«Громадська платформа»

6

Колпаков Сергій Миколайович

Громадська організація «Люстраційний  контроль»

 

7

Якубовська Ірина Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої  політики

 

Для підтвердження своєї участі в установчих зборах ІГС необхідно:

Подати до ініціативної групи заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (приклад заяви додається).

До заяви у обов’язковому порядку додаються:

·     рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

·     біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

·     копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

·     інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (рекомендований обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4, TimesNewRoman, шрифт 12).

Звертаємо увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено п. 8 Типового положення про громадську раду, затвердженим Постановою №996,а  отже, він є обов’язковим!

До заяви необхідно додати письмову згоду особи, яку делегує інститут громадянського суспільства для роботи у громадській раді, на оприлюднення і обробку її персональних даних, зазначених у біографічній довідці та документах, що подаються ініціативній групі.

Представники суб’єктів громадянського суспільства, які не дотримались встановлених вимог щодо подання документів до участі в установчих зборах не допускаються, документи надані суб’єктами громадянського суспільства для участі в установчих зборах поверненню не підлягають.

Останній день прийому повних пакетів документів – 30 січня 2015 року включно. Документи надавати у паперовому вигляді за адресою 93011, м. Рубіжне, пл. Леніна, 1, к. 368 відділ організаційної роботи та внутрішньої політики (з 9.00 до 16.00) та рекомендовано дублювати в електронному вигляді на адресу inform@rubizhne.lg.ua.

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради є відкритою для всіх інститутів громадянського суспільства.

Запрошуємо надсилати свої пропозиції щодо діяльності громадської ради на E-mail: inform@rubizhne.lg.ua.

 

 

ДОДАТОК 1

(зразок заяви)

Бланк інституту громадянського суспільства

 

Ініціативній групі з підготовки установчих

зборів для формування складу громадської ради при

виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

Заява

Повідомляємо, що згідно з рішенням (назва ІГС) для участі в установчих зборах для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської радиделеговано (ПІБ представника, його посада в ІГС).

Зважаючи на викладене, просимо включити (ПІБ кандидата) до списку кандидатів на членство у Громадській раді при  виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

(назва ІГС) не заперечує проти оприлюднення наданої інформації, у зв’язку з  участю в установчих зборах для формування Громадської ради при при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Додатки:

·     Рішення керівника інституту громадянського суспільства (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

·     Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

·     Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства.

·     Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2012-2013 років.

Інститут громадянського суспільства (повна назва інституту громадянського суспільства) не заперечує проти оприлюднення наданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Дата                                   Підпис                               Прізвище, імя, по-батькові

 

Місце для печатки (якщо передбачена)

ДОДАТОК 2

(зразок)

 

 

Витяг із протоколу

 

засідання правління (назва інституту громадянського суспільства)

 

 

 

____ ____________ 2015 року                                                              №___

м. _____________

Присутні:(ПІБ)

Члени організації: (ПІБ)

 

Порядок денний:

 

Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради   (П.І.Б. представника організації (посада).

 

2.Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: (П.І.Б.)

 

 

Головуючий ____________

 

Секретар _______________

ДОДАТОК 3

(зразок)

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

 

П.І.Б.

Працює

Посада, місце роботи.

 

Громадянство

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

Країна, населений пункт.

 

Освіта

Рівень, освіти, назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність.

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи у виборних органах

 

 

Трудова діяльність (дата займаної посади:  з …до …)

Перерахувати всі займані посади: посада, місце роботи.

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я

 

 

Членство в ІГС

З якого по який час і в якій організації.

 

Особисті досягнення

 

 

Контактна інформація

Місто, вулиця, офіс, тел., e-mail

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

 

 

ДОДАТОК 4

(зразок)

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013-2014 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом останніх 2-х років (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                  Підпис                   Ініціали, прізвище

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

*Інформацію про результати діяльності ІГС за період 2013-2014 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4, TimesNewRoman, шрифт 12

 
 

Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 4
переглядів: 11
візитів сьогодні: 2792
візитів всього: 545269