Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Проект «Якісне споживання – европейське інтегрування»

1. Попередня інформація

Сьогодні Україна – це держава з ринковою економікою, яка цілеспрямованно рухається до Евросоюзу. Нові виклики, перед якими постає молоде покоління країни, пов’язані з такими аспектами, як вміння молоді орієнтуватися у повсякденному соціальному і економічному житті, на ринку товарів та послуг, у плануванні власного бюджету та витрат, у виборі майбутньої професії. Потреба у підвищенні рівня загальної поінформованності з питань захисту прав споживачів у місті Рубіжне, особливо серед шкільної молоді, має має дуже високий рівень.

2. Цілі проекту \ заходів

Основною метою проекту\заходів є допомога школярам досягти необхідної обізнаності у сфері економічних та споживчих знань, озброїти учнів знаннями, сприяти набуттю вмінь робити свій споживчий вибір, діяти, коли порушуються споживчі права.

3. План реалізації проекту

№ етапу

Основні заходи етапу

Час реалізації

I етап

- Опитування учнів школи «Як ти обираєш товари» (100 чол)

- Опитування мешканців мікрорайону «Чи знаєш ти свої права споживача» (200 чол.)

20-30 травня

2009 року

II етап

Серед вихованці дитячого табору «Юний споживач»:

- Початок конкурсу на кращий дизайн учнівського зошита «Основи споживчих знань» для 1 – 2 класі

- Інформаційно-розважальна гра «У країні споживачів».

- Екскурсія до супермаркета «Абсолют»

- Екскурсія у цех з виготовлення шкарпеток.

- Підведення підсумків конкурсу на кращий дизайн учнівського зошита «Основи споживчих знань» для 1 – 2 класів і нагородження переможців

- Екскурсія до хлібопекарні.

- Початок конкурсу проектів «Шкільна їдальня. Яка вона?»

- «Чомучки цікавляться» - зустріч з податковим інспектором.

- Екскурсія на Лисичанський мясокомбінат.

- Екскурсія до супермаркету електроніки «Фокстрот»

- Підведення підсумків конкурсу-проектів «Шкільна їдальня. Яка вона?». Нагородження переможців

01-14 червня

2009 рок

III етап

Випуск методичних памяток

- Памятка з захисту прав споживача

- Абетка маленького споживача

15-25 червня

2009 року

IV ета

Повторне соціальне опитування:

- Серед учнів школи «Як ти обираєш товари» (100 чол.)

- Серед мешканців мікрорайону «Чи знаєш ти свої права-споживача» (200 чол.)

25-30 червня 2009 року

Результати реалізації проекту
Анкета
“Чи знаєте Ви права споживача”

З метою виявлення інформованості населення про захист прав споживачів, просимо Вас дати відповіді на наступні запитання.
1. Чи траплялися випадки придбання Вами неякісних товарів?
а) ТАК б) НІ
2. Чи знаєте Ви як треба діяти, коли порушуються Ваші споживчі права?
а) ТАК б) НІ
3. Чи відомі вам організації в м.Рубіжному, які захищають права споживачів?
а) ТАК б) НІ
4. Які права споживачів ви знаєтє? (назвіть,будь ласка, хоча б три)
_______________________________________________________________

5. Як би Ви оцінили захист прав споживачів в Україні?
а) ДОБРЕ б) ЗАДОВІЛЬНО в) НЕЗАДОВІЛЬНО
6. Як ви вважаєте, чи потрібно знайомити дітей з основами споживання?
а) ТАК б) НІ в) НЕ ЗНАЮ

Анкета
“Як ти обираєш товар?”

1. Чи можливо визначити візуально якість товару?
а) ТАК б) НІ
2. При купівлі товару на що обов’язково треба звернути увагу?
а) ціну;
б) дату виготовлення товару;
в) на виробника;
г) цілісність упаковки;
д) строк реалізації;
е) інше ____________
3. Про що свідчить порушення цілісності упаковки?
а) товар неякісний;
б) товар непридатний до вживання;
в) неправильні умови зберігання;
г) неправильні умови транспортування;
д) інше _________________
4. До чого може привести вживання або використання неякісних товарів?
а) _____________________________________________________;
б)______________________________________________________;
в) ______________________________________________________.
5. Що ти знаєш про «фаст-фуд», «джанк-фуд»?
а) ніколи не чув цих слів;
б) чув, але не розумію, що вони означають;
в) розумію, про що йде мова, але пояснити іншим не можу;
г) розумію і можу пояснити іншим.

Аналіз анкети «Чи знаєте Ви права споживача».

З метою виявлення інформованості населення про захист прав споживачів було проведено анкетування серед батьків учнів школи і мешканців мікрорайону.
Всього участь в опитуванні взяло 200 респондентів.
За даними соціоопитування отримали наступні данні:
- серед опитаних респондентів 80% придбали неякісний товар;
-79% не зналии як треба діяти, коли порушуються споживчі права;
- 86% не відомі організації в м.Рубіжному, які захищають права споживачів;
- на запитання «Які права споживачів ви знаєтє? (назвіть, будь ласка, хоча б три з них)» 19% респондентів не назвали жодного, а серед визначених прав обрали:
• право повернути неякісний товар – 32%;
• вимагати від продавця сертифікат якості на товар – 16%;
• право на придбання якісного товару – 13%
• вимагати чек від продавця – 12%
• право на якісне обслуговування – 8%
• 50% респондентів оцінили захист прав споживачів в Україні на задовільному рівні, 32% на доброму рівні; а 18 % на незадовільному рівні
• На запитання «Як ви вважаєте, чи потрібно знайомити дітей з основами споживання?» 77% відповіли « ТАК» ; 22% - не визначились; а лише 1% вважає що це недоречно.

Відомості про результати анкетування
“Чи знаєте Ви права споживача” (200 чол)


1. Чи траплялися випадки придбання Вами неякісних товарів?
а) ТАК - 160 б) НІ - 40
2. Чи знаєте Ви як треба діяти, коли порушуються Ваші споживчі права?
а) ТАК - 158 б) НІ - 42
3. Чи відомі вам організації в м.Рубіжному, які захищають права споживачів?
а) ТАК - 28 б) НІ - 172
4. Які права споживачів ви знаєтє? (назвіть,будь ласка, хоча б три)
а) вимагати чек від продавця – 24
б) право на якісне обслуговування – 16
в) вимагати від продавця сертифікат якості на товар – 32
г) право на придбання якісного товару – 26
д) право повернути неякісний товар - 64
5. Як би Ви оцінили захист прав споживачів в Україні?
а) ДОБРЕ - 64
б) ЗАДОВІЛЬНО - 100
в) НЕЗАДОВІЛЬНО - 36
6. Як Ви вважаєте, чи потрібно знайомити дітей з основами споживання?
а) ТАК - 154
б) НІ - 2
в) НЕ ЗНАЮ - 44

Аналіз анкети «Чи знаєте Ви права споживача»

З метою виявлення інформованості населення про те, чи вміють вони обирати якісний товар, було проведено анкетування серед в учнів школи. Всього участь в опитуванні взяло 100 респондентів.
За даними соціоопитівання отримали наступні данні:
- серед опитаних респондентів 62% вважають, що визначити якість товару можна візуально;
- на запитання «На що обов’язково треба звернути увагу при купівлі товару?»
• 92% вважає, що на дату виготовлення товару;
• 60% на цілісність упаковки;
• 46% на строк реалізації товару;
• 32 % на виробника;
• 20% на ціну.
- на запитання «Про що свідчить порушення цілісності упаковки?»
• 50 % вважає, що це неправильні умови зберігання;
• 48 % , що неправильні умови транспортування;
• 42 %, що товар непридатний до вживання;
• %, що товар неякісний;
- на запитання «До чого може привести вживання або використання неякісних товарів? », респонденти визначились наступним чином:
• до отруєння – 62%;
• завдати шкоду здоров’ю – 22 %;
• до смерті – 12 %;
• погіршення самопочуття – 3 %;
• народження хворих дітей – 2 %.
- на запитання «Що ти знаєш про «фаст-фуд», «джанк-фуд»?
• 44 % респондентів чули, але не розуміють, що вони означають;
• 30 % ніколи не чули цих слів;
• 16 % розуміють, про що йде мова, але пояснити іншим не можуть;
• і лише 10 % розуміють і можуть пояснити іншим

Таким чином, за результатами соціального опитування було визначено, що вивчення прав споживачів треба починати в ранньому дитинстві, проводити постійну роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів школи, тому що в сучасних ринкових умовах однією з основних компетентностей випускників школи є споживча компетентність.

Відомості про реузультати анкетування
“Як ти обираєш товар?” (100 чол)

1. Чи можливо визначити візуально якість товару?
а) ТАК - 62
б) НІ - 38
2. При купівлі товару на що обов’язково треба звернути увагу?
а) ціну - 20
б) дату виготовлення товару - 92
в) на виробника - 32
г) цілісність упаковки - 60
д) с трок реалізації - 46
е) інше ____________
3. Про що свідчить порушення цілісності упаковки?
а) товар неякісний - 36
б) товар непридатний до вживання - 42
в) неправильні умови зберігання - 50
г) неправильні умови транспортування - 48
д) інше _________________
4. До чого може привести вживання або використання неякісних товарів?
а) отруєння - 62
б) погіршення самопочуття – 3
в) до смерті – 12
г) завдати школду здоров’ю – 22
д) народження хворих дітей - 2
5. Що ти знаєш про «фаст-фуд», «джанк-фуд»?
а) ніколи не чув цих слів - 10
б) чув, але не розумію, що вони означають - 30
в) розумію, про що йде мова, але пояснити іншим не можу - 16
г) розумію і можу пояснити іншим - 44

Додатки. Діаграми, як результат реалізації проекта.

Фотоальбом проекта

На экскурсии

в частной хлебопекарне Во время встречи с налоговым инспекторомНа экскурсии на городском рынке Экскурсия в «Фокстроте»

Конкурс проектов Дизайн тетради
юного потребителяОфіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 1508
візитів сьогодні: 17651
візитів всього: 607235