Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Зразок СОЦІАЛЬНОГО КОНТРАКТУ на реалізацію проекту
Зразок
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРАКТ
на реалізацію проекту _________________________________________________
за кошти _____________________________________________________________

м. Рубіжне «_____»_______ 2009 р.


_______________________________________________ (повна назва відділу, управління)
(далі – Замовник) в особі ___________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________________________________ та __________________________________________________________________________
( повна назва громадської організації) (далі - Виконавець) в особі ________________________________________________________________( ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний номер) , що дії на підставі
____________________________________________________________________________
Уклали цей контракт про те, що Виконавець реалізує проект, а Замовник здійснює фінансування, координацію та контроль за виконанням проекту.

1.Загальні положення
1.1Замовник фінансує проект ______________________________________________ на суму __________________ ( сума цифрами й словами).
1.2Права інтелектуальної власності на результат творчої діяльності, створений у процесі реалізації проекту належать Виконавцю.
1.3Посилання на здійснення проекту за кошти ________________________________ в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов’язковими.

2.Умови надання та використання коштів
2.1Кошти видаються виключно на реалізацію проекту ____________________________________________________________.
2.2Кошти надаються виключно у формі безготівкового перерахування на підставі кошторису проекту, який є обов’язковим додатком до контракту, та відповідних документів, наданих Виконавцем.
2.3Виконавець подає підсумкові творчі й фінансові звіти до _______________________________________________________________ про реалізацію проекту не пізніше _____________________________________.

3.Права та обов’язки сторін.
3.1. Замовник має право здійснювати аудиторські, фінансові перевірки та мониторинг виконання проекту.
3.2. Замовник має право отримувати необхідну інформацію та звіти про реалізацію проекту.
3.3. Замовник зобов’язаний надавати організаційну підтримку здійсненню проекту, не порушуючи плану його реалізації.
3.4. Замовник зобов’язаний вчасно перерахувати кошти, передбачені на реалізацію проекту.
3.5. Виконавець має право отримувати організаційну підтримку згідно з планом реалізації проекту.
3.6. Виконавець має право на результат інтелектуальної, творчої діяльності, створений у процесі реалізації проекту.
3.7. Виконавець зобов’язаний використовувати кошти відповідно до плану реалізації проекту та кошторису витрат
3.8. Виконавець зобов’язаний вчасно надавати фінансові та творчі звіти.
3.9. Виконавець зобов’язаний безперешкодно надавати відповідні документи під час аудиторських та фінансових перевірок і моніторингу проекту.

4.Термін дії контракту
4.1. Початок дії контракту : «____»____________ 2009 року
4.2. Закінчення дії контракту : «______»__________ 2009 року.

5. Кінцеві положення
5.1. Цей контракт укладено та підписано у двох примірниках (по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу.
5.2. Обов’язковими додатками до цього контракту є календарний план реалізації проекту та кошторис витрат на реалізацію проекту
5.3. Усі спори, які можуть виникнути між Замовником та Виконавцем у процесі реалізації проекту вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Замовник: Виконавець:
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

__________________________ __________________________
( підпис) (підпис)
м.п.

Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 8
візитів сьогодні: 2058
візитів всього: 592266