Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЬКИЙ КОНКУРС СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МІСЬКИЙ КОНКУРС СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ

1.Загальні положення.

Міський конкурс соціально-культурних проектів проводиться з метою розвитку демократичного громадянського суспільства, стимулювання ініціатив, об’єднання зусиль, узгодження та координації заходів і дій, ініціатив органів місцевого самоврядування та громадських організацій, представників бізнесу, наукових та освітніх організацій, а також підвищення ефективності вирішення соціально-культурних проблем міста Рубіжне і збільшення інвестицій в соціальну сферу шляхом залучення на конкурсній основі громадських та благодійних організацій.
Основні терміни, які використано у даному Положенні, вживаються у на­ступному значенні:

соціально-культурний проект – комплекс взаємопов’язаних за строками, ресурсами та виконавцями заходів, спрямованих на вирішення одного із завдань цільової програми соціально-культурного розвитку міста або локального завдання, яке має самостійне соціально-культурне значення для території міста;

соціальний контракт – угода, яка укладається між виконавчими органами Рубіжанської міської ради, відповідальними за виконання програм соціально-культурного розвитку міста та вико­навцем соціального проекту і в якій визначаються економічні та правові обов’язки і взаємовідносини сторін.

2.Проведення конкурсу соціально-культурних проектів.

Конкурс соціально-культурних проектів оголошується розпорядженням міського голови. Оголошення про конкурс публікується в друкованих та електроних засобах масової інформації.

Оголошення про конкурс містить:
- назви номінацій конкурсу, тобто найменування соціально-культурних проблем, на розв'язання яких спрямовано конкурс та термін проведення конкурсу;

- обсяг бюджетних та інших коштів, передбачених програмою соціально-культурного розвитку міста на вирішення цих проблем;

- вимоги до документів, які подаються на конкурс та терміни їх подачі.

Оголошення про конкурс готують виконавчі органи Рубіжанської міської ради, відповідальні за виконання програм соціально-культурного розвитку міста.

Для підготовки та проведення конкурсу створюється міська конкурсна комісія. Персональний склад міської конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови. Конкурсна комісія:
- реєструє соціально-культурні проекти, які надходять на конкурс, і на підставах, передбачених Угодою про співпрацю між виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради та громадськими організаціями міста Рубіжне має право відмовити заявнику в участі у конкурсі;
- розглядає отримані від учасників конкурсу проекти і визначає з їхнього числа найкращі;
- має право надавати рекомендації переможцям конкурсу і виконавчими органами Рубіжанської міської ради, відповідальними за виконання програм соціально-культурного розвитку міста щодо реалізації соціально-культурного проекту.

3. Порядок впровадження результатів конкурсу.

За результатами конкурсу між між виконавчими органами Рубіжанської міської ради, відповідальними за виконання програм соціально-культурного розвитку міста та вико­навцем соціально-культурного проекту підписується соціальний контракт.


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 4
візитів сьогодні: 2107
візитів всього: 592274