Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ДО УВАГИ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА м.РУБІЖНЕ

РОЗПОЧАТО ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

 

14 листопада 2013 року, відповідно до постанови КМУ від 3 листопада 2010 року № 996, в місті Рубіжне утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

До складу ініціативної групи увійшли 15 осіб: 12 представників інститутів громадянського суспільства та 3 представники відділу організаційної роботи та внутрішньої політики.

Склад  ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради

 

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Назва інституту громадянського суспільства

1.

Маслова В.В.

ГО «Рубіжанське агенство регіонального розвитку»

2.

Демченко А.С.

Рубіжанське добровільне товариство «Союз Чорнобиль»

3.

Жаворонков В.П

Громадське формування сприяння Рубіжанському МВ ГУМВС України в Луганській області з охорони громадського порядку

4.

Ботвинов В.П.

Громадська організація «Федерація боксу міста Рубіжне»

5.

Мартовицький И.Н

Рубіжанська міська ГО “Патріотичний союз"

6.

Фатєєв К.В.

Рубіжанська міська ГО “Патріотичний союз"

7.

Негребецька Л.А.

Рубіжанська міська організація ветеранів України

8.

Сичова О.І.

ГО «Притулок для тварин»

9.

Доброжан В.В.

Рубіжанський осередок Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас»

10.

Тоцька Н.В

Рубіжанське товариство виборців «Союз здравомислячих людей»

11.

Касумова Т.В

Міжнародна благодійна організація «Батьківське серце»

12.

Мордвінцев А.В.

Рубіжанська міська молодіжна громадська організація «Молоді регіони»

13.

Голенач Я.О.

Начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики

14.

Якубовська І.М.

Провідний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики

15.

Корольова К.О.

Спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики

 

Контактні особи з питань формування складу громадської ради:

Голенач Ядвига Олександрівна, тел. 6-47-80,

Якубовська Ірина Миколаївна, тел. 6-47-58

 

Установчі збори для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради планується провести 18 грудня 2013 року (більш детальну інформацію про час і місце проведення буде повідомлено пізніше).

До участі у зборах запрошуються представники всіх громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства), взяти участь у проведенні установчих зборів для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської  ради.

Громадська рада при виконавчому комітеті Рубіжанської міської  ради, як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства

 

Для підтвердження своєї участі в установчих зборах ІГС необхідно:

Подати до ініціативної групи заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (приклад заяви додається).

До заяви у обов’язковому порядку додаються:

·     рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

·     біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

·     копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

·     інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (рекомендований обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4, TimesNewRoman, шрифт 12).

Звертаємо увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено п. 8 Типового положення про громадську раду, затвердженим Постановою №996,а  отже, він є обов’язковим!

До заяви необхідно додати письмову згоду особи, яку делегує інститут громадянського суспільства для роботи у громадській раді, на оприлюднення і обробку її персональних даних, зазначених у біографічній довідці та документах, що подаються ініціативній групі.

Представники суб’єктів громадянського суспільства, які не дотримались встановлених вимог щодо подання документів до участі в установчих зборах не допускаються, документи надані суб’єктами громадянського суспільства для участі в установчих зборах поверненню не підлягають.

Останній день прийому повних пакетів документів – 9 грудня 2013 року включно. Документи надавати у паперовому вигляді за адресою 93011, м. Рубіжне, пл. Леніна, 1, к. 371, 368 відділ організаційної роботи та внутрішньої політики (з 9.00 до 16.00) та рекомендовано дублювати в електронному вигляді на адресу inform@rubizhne.lg.ua.

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради є відкритою для всіх інститутів громадянського суспільства.

Запрошуємо надсилати свої пропозиції щодо діяльності громадської ради на E-mail: inform@rubizhne.lg.ua.

 

Сподіваємося на Вашу активну участь та конструктивну співпрацю!

 

ДОДАТОК 1

(зразок заяви)

Бланк інституту громадянського суспільства

 

Ініціативній групі з підготовки установчих

зборів для формування складу громадської ради при

виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

Заява

Повідомляємо, що згідно з рішенням (назва ІГС) для участі в установчих зборах для формування складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської радиделеговано (ПІБ представника, його посада в ІГС).

Зважаючи на викладене, просимо включити (ПІБ кандидата) до списку кандидатів на членство у Громадській раді при  виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

(назва ІГС) не заперечує проти оприлюднення наданої інформації, у зв’язку з  участю в установчих зборах для формування Громадської ради при при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Додатки:

·     Рішення керівника інституту громадянського суспільства (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

·     Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

·     Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства.

·     Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2012-2013 років.

Інститут громадянського суспільства (повна назва інституту громадянського суспільства) не заперечує проти оприлюднення наданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Дата                                   Підпис                               Прізвище, імя, по-батькові

 

Місце для печатки (якщо передбачена)

ДОДАТОК 2

(зразок)

 

 

Витяг із протоколу

 

засідання правління (назва інституту громадянського суспільства)

 

 

 

____ ____________ 2013 року                                                              №___

м. _____________

Присутні:(ПІБ)

Члени організації: (ПІБ)

 

Порядок денний:

 

Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради   (П.І.Б. представника організації (посада).

 

2.Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: (П.І.Б.)

 

 

Головуючий ____________

 

Секретар _______________

ДОДАТОК 3

(зразок)

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

 

П.І.Б.

Працює

Посада, місце роботи.

 

Громадянство

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

Країна, населений пункт.

 

Освіта

Рівень, освіти, назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність.

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи у виборних органах

 

 

Трудова діяльність (дата займаної посади:  з …до …)

Перерахувати всі займані посади: посада, місце роботи.

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я

 

 

Членство в ІГС

З якого по який час і в якій організації.

 

Особисті досягнення

 

 

Контактна інформація

Місто, вулиця, офіс, тел., e-mail

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді

 

 

ДОДАТОК 4

(зразок)

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2012-2013 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом останніх 2-х років (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                  Підпис                   Ініціали, прізвище

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

*Інформацію про результати діяльності ІГС за період 2012-2013 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4, TimesNewRoman, шрифт 12


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 3
переглядів: 19
візитів сьогодні: 3503
візитів всього: 545337