Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Угода про співпрацю між виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради та громадськими організаціями міста

Найважливішим завданням для виконавчого комітету Рубіжанської міської ради є служіння мешканцям міста у рамках наявних ресурсів та компетенції. Активна діяльність громадських організацій є суттєвою характеристикою громадянського суспільства, елементом, який об’єднує та активізує місцеву громаду задля вирішення існуючих проблем. 

З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, оптимізації взаємодії органів влади та громадських формувань міста Рубіжне, створення механізмів участі та впливу недержавних організацій у процесі формування та прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості та відкритості виконання повноважень органами місцевої влади, виконавчий комітет Рубіжанської міської ради та громадські організації міста Рубіжне домовились про співпрацю.

 

 

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
між виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради
та громадськими організаціями міста Рубіжне


     ПРЕАМБУЛА
     Підтримуючи тенденції розвитку демократичного суспільства в Україні, усвідомлюючи вагомість розвитку партнерства неурядових організацій та місцевої влади, прагнучи забезпечити сталий розвиток громади та покращення її добробуту, ми, міська рада міста Рубіжне в особі міського голови та керівники громадських організацій, що діють в місті, які нижче підписалися, дійшли згоди в бажанні співпраці для підтримки ініціативи громади міста організуватися і працювати.

     МЕТА УГОДИ
     Метою угоди є підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, оптимізація взаємодії органів влади та громадських організацій міста Рубіжне, створення механізмів участі та впливу недержавних організацій у процесі формування та прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості та відкритості виконання повноважень органами місцевої влади.

     ОСНОВНІ ЗАСАДИ СПІВПРАЦІ
     Співпраця виконавчого комітету Рубіжанської міської ради та громадськими організаціями міста Рубіжне виникає за волевиявленням   сторін та ґрунтується на спільно узгоджених засадах:
     • законності -  сторони діють на підставі діючого законодавства;
     • суверенності сторін – мають право у рамках підписаних договорів, самостійного вибору способу, методів, часу та місця реалізації завдань та осіб, які їх реалізовуватимуть, а також беруть на себе відповідальність за отриманні наслідки;
     • партнерства, яке означає, що сторони прагнуть до компромісу, беруть до уваги висловлені зауваження, з’ясовують розбіжності, вислуховують один одного, обмінюються думками, інформацією, обговорюють ініціативи, ефективно взаємодіють;
     • чесної конкуренції, яка означає, що сторони є вимогливими та чесними, дії та процедури є прозорими, рішення об’єктивними, всі потенційні учасники співпраці мають однаковий доступ до інформації та однакові можливості у реалізації ініціатив.    

     ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
     Зобов’язання виконавчого комітету Рубіжанської міської ради:
     1. Залучати громадські організації до розробки, виконання та громадської експертизи проектів, програм, спрямованих на вирішення проблем міста та його розвитку.
     2. Проводити відкритий конкурс соціально-культурних проектів (надалі – конкурс),  спрямованих на вирішення місцевих проблем зусиллями неурядових організацій.
     3. Сприяти публічності громадської діяльності через ЗМІ та оприлюдненню публічних звітів в інших формах.
     4. Забезпечити можливість участі /присутності громадськості під час засідань виконкому та на сесіях міської ради під час розгляду питань у сфері основної діяльності громадських організацій.
     5. Підтримувати ініціативи громадських організацій, спрямовані на розвиток партнерства між місцевою владою та громадськими організаціями для забезпечення сталого розвитку громади.

     Зобов’язання громадських організацій міста Рубіжне:
     1. Брати участь у розробці та виконанні міських програм, вносити пропозиції щодо їх удосконалення на належному організаційному, інтелектуальному рівні.
     2. Надавати експертну допомогу у створенні нормативних документів, готувати й подавати проекти на конкурс.
     3. Проводити громадську експертизу та громадський моніторинг реалізації програм соціально-культурного розвитку міста, в яких були включені ініційовані пропозиції. При цьому  сторони домовилися, що:
     • громадський моніторинг – це відслідкування змін у ставленні територіальної громади до реалізації органами влади програм соціально-культурного розвитку міста;
     • громадська експертиза – це оцінювання системи заходів (рішень) щодо реалізації органами влади програм соціально-культурного розвитку міста.
     4. Забезпечити участь/присутність під час засідань виконкому, на сесіях міської ради та надавати необхідну інформаційно-консультативну допомогу під час розгляду питань у сфері основної діяльності громадських організацій.
     5. Надавати підтримку в реалізації рішень місцевої влади у сфері основної діяльності громадських організацій.
     6. Готувати та подавати пропозиції до стратегії соціально-економічного розвитку міста, надавати організаційну та експертну підтримку під час їх розробки.
     7. Ініціювати та розробляти механізми розвитку громади, які передбачають партнерство з місцевою владою.

     МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ.
     Задля реалізації угоди про співпрацю на практиці партнери декларують, що основним механізмом співпраці є відкритий конкурс соціально-культурних проектів (надалі – конкурс).
     Конкурс проводять виконавчі органи Рубіжанської міської ради, відповідальні за виконання програм соціально-культурного розвитку міста. Громадські організації надають свої пропозиції та ініціативи через участь у цьому конкурсі.
     Щорічно, у грудні, проводиться форум громадських організацій міста на чолі з міським головою, на якому оголошуються результати відбору ініціатив громадських організацій.
     Організації – переможці конкурсу реалізують завдання програм соціально-культурного розвитку міста відкрито, професійно, у визначені терміни, пропагуючи співпрацю органів місцевого  самоврядування та громадських організацій та надаючи органам самоврядування всю необхідну інформацію та документацію щодо проектів-переможців конкурсу.
     Міський голова та виконавчі органи Рубіжанської міської ради надають підтримку громадським організаціям – переможцям конкурсу в організації необхідного для виконання  соціального завдання навчання та забезпечення.
     Партнери розповсюджують у пресі, радіо та телебаченні інформацію про спільні досягнення та проблеми, які ускладнюють виконання суспільних  завдань.

     ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
     Результатом реалізації угоди має бути удосконалена система партнерських стосунків "влада міста – громада міста".
     Угода  сприятиме:
     • зростанню авторитету громадських організацій як інститутів, що спроможні здійснювати вплив на вироблення, ухвалення і реалізацію суспільно значущих рішень;
     • перетворенню громадських організацій на реальний інструмент контролю громади за ефективністю та прозорістю діяльності органів влади;
     • ліквідації ізольованості громадських організацій від діяльності органів влади;
     • підвищенню громадянської активності;
     • зміцненню принципів соціального партнерства органів влади та громадських організацій;
     • підвищенню довіри з боку суспільства до діяльності органів влади;
     • утвердження та популяризації у суспільстві загального розуміння значення громадських організацій та їхньої ролі в місті.

     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ УГОДИ.
     Для виконання основних завдань угоди партнери визнають наступну відповідальність:
     • громадські організації міста та органи влади використовують свої можливості для широкого ознайомлення й пропаганди угоди, її основні положення, пріоритети діяльності, права й обов’язки сторін;
     • несуть повну  та рівноправну відповідальність за виконання угоди про співпрацю;
     • у випадку невиконання умов угоди однією зі сторін, сторони проводять погоджувальні зустрічі на рівні керівників місцевої влади та уповноважених представників від неурядових організацій;
     • сторони щорічно підводять підсумки результатів виконання угоди й, при потребі, вносять зміни та доповнення;
     • оцінка реалізації положень угоди ведеться партнерами, а її результати висвітлюються на щорічній зустрічі – форумі  організацій;
   
     Угода підписана 11 січня 2011 року.
   
     Від імені виконавчого комітету:

Міський голова Козюберда К.Г.
Начальник управління культури та туризму Семеряжко Н.Г.
Начальник міського управління освіти Костяникова Т.І.
Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сидорчук В.П.

                                                               
     Від імені громадських організацій міста:Голова міської ради жінок Жигаліна Г.І.
Голова ГО «Соціальний моніторинг» Божич Ю.В.
Голова ГО «Золоте коло» Каут О.А.
Голова ГО «Мережа навчальних закладів» Бурлуцька С.І.
Голова ГО «Розвиток» Онищенко С.С.
Голова ГО «Простір» Боцун Ю.В.
Голова ГО «Відродження»   Целухіна І.О.
Голова ДМФСТ «КСЄ та ОС» Клюкало Г.Г.
Голова ГО «Діалог» Коваленко І.П.
Голова ГО «Літературне об’єднання «Райдуга» Петрушенко В.Д.

Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 4
переглядів: 143
візитів сьогодні: 2113
візитів всього: 592273