Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 1 від 11.02.2013р.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04051980

1.3. Місцезнаходження. пл. Леніна, 2,  м. Рубіжне, Луганська обл., 93011

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Дівенок Вадим Борисович, заступник міського голови, голова комітету з конкурсних торгів, Луганська обл., м. Рубіжне, площа Леніна,  2, каб. 230; 93011,тел (06453)62013, факс(06453)62043, e-mail: gorisp@rubizhne.lg.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради, 04051980

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевих бюджетів

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.40.10.3  Послуги з постачання електроенергії

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

105300 Квт

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За адресою замовника

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

січень-грудень 2013 р.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності).www.rubizhne.lg.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  24.12.2012р. № 139 (741), оголошення №349561

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.24.12.2012р. № 349561/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 27.12.2012 р. №140(742), оголошення  

№ 362096

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

31.01.2013р. №  9(752), оголошення № 037569

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 07.12.2012року

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

11.12.2012 року 9год.  00 хв.,пл. Леніна, 2,  м. Рубіжне, Луганська обл.,  каб. 230

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),        119621 грн. 00 коп.;

                                                                                                              (цифрами)

 Сто дев’ятнадцять тисяч шістсот двадцять одна грн.00 коп.

                                      (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об`єднання»

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.   31443937

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

91021, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 35 А, тел.(0642)332-995.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.         23.01.2013р.,  119621  грн. 00 коп.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Згідно з внесеними змінами до частини 3 статті 16  Закону України «Про здійснення державних закупівель», не встановлюємо кваліфікаційні критерії та не визначаємо перелік документів, що підтверджують відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу. Учасником були  надані документи:

-          копіястатуту,

-          копіясвідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи,

-          копіяліцензії  НКРЕ на постачання електричної енергії за регульованим тарифом,

-          копіяліцензії  НКРЕ на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами,

-          копіядовідки з  Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),

-          копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,

-          копіялиста Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету щодо віднесення ТОВ «ЛЕО» до «Переліку суб’єктів природних монополій Луганської області»

 

13. Інша інформація. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується  замовником згідно пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

 

14. Склад  комітету конкурсних торгів:

Дівенок В.Б.  –  голова комітету з конкурсних торгів;

Фомичова О.Л.- заступник голови комітету з конкурсних торгів;    

Герасіна В.В.– секретар комітету з конкурсних торгів;

Лукашов Ю.В.– член комітету з конкурсних торгів;

Алфімова С.А.– член комітету з конкурсних торгів.

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                   ____________                       В.Б. Дівенок

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 30січня 2012 р. за № 143/20456

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення

процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель”(далі –Закон).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

3. Щодо пункту 2 звіту

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”.

4. Щодо пункту 3 звіту

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).

5. Щодо пункту 4 звіту

У підпункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення) відповідно до               статті 10 Закону.

У підпунктах 4.3, 4.4, 4.7 і 4.8 зазначаються дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.

У підпункті 4.5 зазначаються дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.

6. Щодо пункту 5 звіту

Замовником зазначається дата відправлення учаснику запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

7. Щодо пункту 6 звіту

Зазначаються дата, час та місце проведення замовником переговорів з учасником.

8. Щодо пункту 7 звіту

Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) з урахуванням ПДВ.

9. Щодо пункту 8 звіту

У підпункті 8.1 для юридичних осіб зазначається повне найменування, а для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові.

У підпункті 8.3 зазначаються місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

10. Щодо пункту 9 звіту

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку “(без ПДВ)”.

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України.

11. Щодо пункту 11 звіту

Зазначаються дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Щодо пункту 12 звіту

Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13. Щодо пункту 13 звіту

Замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, з обґрунтуванням її вибору;

у разі здійснення моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України –реквізити (дата та вихідний номер) листа, яким замовник надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі Україниінформацію та документи, що вимагалися в листі-повідомленні при здійсненні моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або повідомив Міністерство економічного розвитку і торгівлі Українипро причини ненадання такої інформації та документів. У разі ненадання в строки, указані в порядку моніторингу державних закупівель, інформації та документів, що вимагалися в листі-повідомленні, або неповідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українипро причини ненадання такої інформації та документів замовник зазначає про це;

у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України–реквізити (дата та номер) висновку за результатами моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України(у разі наявності такого висновку на дату складення замовником звіту) або дата початку здійснення моніторингу за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в разі, якщо на дату складення звіту висновок за результатами здійснення моніторингу не підписаний та/або не оприлюднений у встановленому порядку;інші необхідні зауваження та коментарі.

14. Щодо пункту 14 звіту Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

 

Директор департаменту державних

закупівель та державного замовлення                                              О. В. Аніпко


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 25
візитів сьогодні: 1708
візитів всього: 592156