Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Основні заходи з реалізації Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва м. Рубіжне Луганської області на 2013-2015р.р.

 

Основні заходи з реалізації Програми розвитку та підтримки

 малого і середнього підприємництва м. Рубіжне Луганської області на 2013-2015р.р.

 

з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

 

2013

    2014

2015

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

                                                                                            У сфері регуляторної діяльності                                                           

4.1.1

Забезпечення здійснення  ефективної регуляторної політики

- Планування  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;  - Обговорення проектів регуляторних актів;

- Моніторинг чинних регуляторних актів;

- Підготовка звітів про  відстеження їх результативності;

- Складання щорічних звітів щодо здійснення регуляторної діяльності.

2013-2015

Управління економіки Рубіжанської міської ради, розробники регуляторних актів, управління та відділи міської ради.

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет в рамках видатків виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.

 

 

 

6,3

7,5

8,8

Дотримання вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

Залучення суб’єктів підприємництва та громадськості до обговорення проектів регуляторних актів з метою підвищення їх ефективності.  

 

 

 

 Ведення електронного реєстру прийнятих і діючих регуляторних актів та їх моніторинг.

 

 

 

 

 

 

Впорядкування бази даних регуляторних актів.

 

 

 

Забезпечення здійснення перегляду регуляторних актів, що негативно впливають на підприємництво, шляхом внесення до них змін або їх скасування.

 

 

 

 

 

 

Поліпшення підприємницького середовища.

 

 

Забезпечення участі фахівців виконавчого органу міської ради  у навчанні за професійною                програмою    підвищення   кваліфікації.

 

 

 

 

 

 

Підвищення обізнаності спеціалістів з питань регулювання підприємницької діяльності.

 

У сфері дозвільної системи

4.1.2

Удосконалення роботи відділу з надання   адміністративних та дозвільних послуг.

 

 Забезпечення функціонування центру з надання адміністративних та дозвільних послуг в рамках «Єдиного вікна»

 

2013-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ з надання  адміністративних та дозвільних послуг Рубіжанської міської ради,

Німецьке товариство міжнародної співпраці (GIZ).

Міський бюджет в рамках видатків виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрощення процедури отримання документів  дозвільного характеру. Скорочення матеріальних і часових витрат при отриманні дозволів та послуг.

 

Затвердження інформаційних та технологічних карток на адміністративні послуги.

 

 

 

 

 

 

Встановлення єдиних вимог до порядку надання адміністративних послуг.

 

Здійснення моніторингу роботи відділу з надання   адміністративних та дозвільних послуг.

 

 

 

 

 

 

 

Внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи дозвільних та адміністративних центрів.

 

Ведення реєстру документів дозвільного характеру шляхом підключення до АІС РДДХ та отримання ключа ЕЦП.

 

 

 

6,5

6,7

7,0

Ведення обліку  та надання відомостей про видачу, відмову, переоформлення та анулювання документів.

 

Співпраця з Німецьким товариством міжнародної співпраці (GIZ) в рамках проекту «Підвищення якості муніципальних послуг» за напрямком «Адміністративні послуги» щодо підвищення кваліфікації співробітників міської ради, які задіяні в процесах надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

 

 

Підвищення обізнаності спеціалістів з професійних питань.

 

4.2.  Фінансово-кредитна та інвестиційна політика

4.2.1.

Підтримка пріоритетних напрямків розвитку малого та середнього  бізнесу.

Виявлення  потреб  у фінансовій  підтримці  малого і середнього підприємництва.

 

 

 

 

 

2013-2015

Управління економіки Рубіжанської міської ради, суб’єкти

малого та середнього підприємництва.

 

 

 

 

Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва на  стадії розвитку або  здійснення підприємницької діяльності. Розширення можливостей доступу малого та середнього підприємництва до участі в проектах (програмах) міжнародної технічної допомоги.

 

Залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки розвитку малого та середнього підприємництва.

2013-2015

 

 

 

 

 

 

Просування інвестиційних проектів СПД при наявності бізнес-планів, оформлених належним чином.

2013-2015

Луганська облдержадміністрація, ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям».

 

 

 

 

Сприяння суб’єктам малого і середнього підприємництва у залученні інвестиційних ресурсів на реалізацію бізнес-проектів.

 

4.2.2

Фінансова підтримка незайнятого населення у започаткуванні власної справи

Виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи.

2013-2015

Міський центр зайнятості.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

207,0

210,0

215,0

Сприяння у започаткуванні підприємницької діяльності, створення нових робочих місць.

 

4.2.3

Забезпечення фінансової підтримкисуб’єктів малогота середньогопідприємництва за рахунок державного бюджету.

Надання дотацій роботодавцям –суб’єктам малого і  середнього бізнесу, для створення робочих місць для безробітних міста.

2013-2015

Міський центр зайнятості.

 

 

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

36,0

40,0

42,0

Зменшення витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

4.2.4

Сприяння у формуванні інфраструктури малого і середнього підприємництва.

 Передача в оренду земельних ділянок за результатами проведення земельних торгів (продаж права оренди) суб’єктам підприємницької діяльності для розвитку бізнесу

2013-2015

Управління землеустрою, архітектури та містобудування Рубіжанської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення підприємницьких структур, нових робочих місць.

 

 

 

Надання вільних приміщень комунальної власності в оренду, в т.ч. на конкурентних засадах, та/або які можуть бути приватизовані для здійснення підприємницької діяльності.

 

Відділ міського комунального майна Рубіжанської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 4.2.5

Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Розгляд наданих на конкурс бізнес-планів, визначення переможця та проведення заходів щодо нагородження учасників конкурсу.

2013-2015

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Рубіжанської міської ради.

Міський бюджет в рамках інших програм.

0,5

0,5

0,7

Підтримка підприємницької ініціативи молоді, сприяння залученню молоді до розвитку підприємництва.

 

 

4.3.  Ресурснета інформаційне забезпечення

 

4.3.1

Формування баз даних щодо вільних приміщень  комунальної власності

Ведення бази даних вільних приміщень  комунальної власності. Постійне оновлення та  внесення змін і доповнень до неї. Розміщення бази даних в рубриці «Рубіжне-бізнесове» офіційного сайту Рубіжанської міської ради та на інвестиційному сайті Північно-західного субрегіону Луганської області.

2013-2015

Відділ міського комунального майна, відділ з питань економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки Рубіжанської міської ради.

-

-

-

 

 

 

 

Підвищення ефективності роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Розгляд актуальних та проблемних питань, які зачіпають права та інтереси суб’єктів підприємництва, на засіданнях координаційної  ради  з питань розвитку підприємництва.

2013-2015

Управління економіки Рубіжанської міської ради. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва. СПД.

 

Міський бюджет

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Сприяння у вирішенні проблемних питань, які перешкоджають розвитку підприємництва

 

4.3.2.

Організація підготовки та перепідготовки представників підприємницьких структур для роботи в умовах ринкової економіки.

Залучення керівників підприємницьких структур міста

до участі в Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва та проходження ними стажування

за кордоном за програмою „Українська ініціатива”

2013-2015

 

Відділ з питань економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки Рубіжанської міської ради.

Кошти суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 

 

 

Отримання сучасної ділової освіти менеджерами та підприємцями, вдосконалення діяльності підприємств, на яких вони працюють.

 

4.3.3.

Орієнтація незайнятого населення щодо започаткування власної справи та розвитку сімейних форм підприємництва.

- Організація інформаційних
 семінарів з орієнтацією на підприємницьку діяльність.

- Організація семінарів із загальних основ підприємництва.

- Навчання незайнятого населення на курсах «Підприємець-початківець».

2013-2015

Міський центр зайнятості .

 

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у рамках затвердженого кошторису.

4,0

4,0

4,0

Залучення незайнятого населення міста до підприємницької діяльності.

 

 4.3.4.

Інформаційне забезпечення

Використання ЗМІ та Інтернет-мережі для інформування, консультування, або висвітлення проблем розвитку малого і середнього підприємництва.

2013-2015      

Відділ з питань економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки Рубіжанської міської ради, редакція газети «РУНО».

Місцевий бюджет в рамках видатків виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

Забезпечення прозорості діяльності місцевої влади.
Створення сучасної системи інформаційної підтримки підприємництва. Можливість отримання оперативної і необхідної  інформації.

 

4.3.5.

Надання  консультаційних послуг суб’єктам підприємницької діяльності.

Консультування підприємців міста щодо здійснення підприємницької діяльності за особистими  зверненнями та на телефонну «гарячу лінію».

 

2013-2015

Відділ з питань економічного розвитку та регуляторної політики управління економіки Рубіжанської міської ради, сектор «Єдиний дозвільний офіс» відділу з надання адміністративних і дозвільних послуг.

 

 

 

 

Надання правової допомоги суб’єктам підприємництва.

 

 

 

Забезпечення роботи Сервісного центру з надання послуг платникам податків

2013-2015

Рубіжанська ОДПІ

 

 

 

 

Підвищення ефективності надання послуг платникам податків та зручності обслуговування клієнтів. 

 

4.3.6

Підвищення ділової активності молоді.

Надання необхідної інформації до  міської газети «РУНО»;

висвітлення проблемних питань молодіжного підприємництва, пропаганда успішного досвіду роботи підприємницької діяльності.

2013-2015

 

 

Міський центр зайнятості,відділ у справах сім’ї та молоді Рубіжанської міської ради, редакція газети «РУНО»

 

2,0

2,0

2,0

Надання інформаційної, консультаційної, методичної та організаційної підтримки молодіжної підприємницької ініціативи.

 

4.3.7

Підвищення іміджу малого та середнього підприємництва.

Розгляд та подання кандидатури до  обласного конкурсу «Кращий підприємець року»

 

 

 

 

3 квартал 2013-2015

Управління економіки Рубіжанської міської ради та державні територіальні органи  виконавчої влади

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення та вшанування кращих підприємств та підприємців за підсумками роботи за минулий рік.

 

Проведення урочистих заходів, присвячених до Дня підприємця, згідно окремого плану

 

3 квартал 2013-2015

 

Управління економіки Рубіжанської міської ради

Міський бюджет в рамках видатків виконавчого комітету Рубіжанської міської ради

 

 

 

1,5

 

 

 

1,55

 

 

 

1,6

 

4.3.8

Розвиток коопераційних зв’язків підприємств-виробників усіх форм власності

Залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі у внутрішньо обласної кооперації;

 

2013-2015

 

 

 

 

 

Управління економіки Рубіжанської міської ради,

Суб’єкти господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення нових та розширення існуючих коопераційних зв’язків

 

Створення інформаційної бази підприємств міста, продукції місцевих товарів-виробників

 

 

 

 

 

 

Координація суб’єктів господарювання щодо їх інформування про виробництво товарів, робіт та послуг

 

 

 

 

 

 

 

Лобіювання інтересів місцевих товаровиробників на регіональному рівні.

 

 

 

 

 

 

4.3.9

 Створення сприятливих умов суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності по вул. Леніна в районі домів № 25, 27

- Організація ефективної роботи КП «Ринок»;

- Проведення конкурсу серед проектних організацій на кращий проект;

- Залучення СПД до співпраці щодо організації роботи на території КП «Ринок».

 

 

 

 

 

2013

 

Управління землеустрою, архітектури та містобудування Рубіжанської міської ради,

Відділ торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів, ініціативна група

 

 

 

 

 

 

Упорядкування торгівельної діяльності на визначеній території

 

4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

 

 

 

4.4.1.

Сприяння в роботі існуючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва

Залучення громадських організацій до вирішення нагальних проблем.

 

 

 

2013-2015

 

 

 

 

 

 

Управління економіки Рубіжанської міської ради.

 

 

 

Міський бюджет в рамках видатків виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.

 

 

 

 

 

 

Забезпечення більш ефективної підтримки малого і середнього підприємництва

 

Разом:

263,8

272,25

281,1

 

Міський бюджет

14,8

16,25

18,1

 

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

249

256

263

 


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 10
візитів сьогодні: 6737
візитів всього: 545200