Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Проводиться конкурс на право укладення договору оренди комунального майна

Назва об'єкту: об'єкт нерухомого майна – частина будівлі котельні.
Характеристика об'єкта: приміщення площею 134,5 кв. м.
Адреса: 93009, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 19в.
Орендодавець: комунальне спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради, код ЄДРПОУ 33515421, юридична адреса: 93000, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Іванова, 157.
Орган управління: Рубіжанська міська рада Луганської області.
Стартова орендна ставка – 15% від  вартості об'єкта оренди, визначеної незалежною оцінкою  для іншого використання майна (виробнича діяльність).
Строк оренди – максимально можливий термін оренди 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін.
Рекомендований строк оренди 2 роки 10 місяців (у разі строку оренди більше рекомендованого переможець конкурсу додатково повинен подати документи, які необхідні для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством, і нести власні витрати за нотаріальне посвідчення договору).
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Якщо надійшли однакові пропозиції щодо розміру орендної плати, переможець конкурсу визначається за рішенням комісії з урахуванням виконання інших умов конкурсу.
Умови конкурсу:
- об'єкт передається в оренду для теплозабезпечення об'єктів соціальної сфери (вул. Студентська, 19, вул. Померанчука, 28);
- орендна ставка встановлюється відповідно до конкурсної пропозиції претендента;
- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;
- проведення певних видів робіт необхідних для експлуатації котельні з відповідним обладнанням та ін.;
- виготовлення продукції (вироблення теплової енергії) в обсягах, необхідних для задоволення потреб споживачів;
- створення нових або збереження існуючих робочих місць;
- вжиття заходів щодо охорони навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
- дотримання належних умов експлуатації та підтримання технічного стану об'єкту оренди;
- оплата послуг суб’єкта оціночної діяльності з незалежної оцінки об’єкта оренди;
- компенсація переможцем конкурсу витрат за публікацію оголошення  про проведення конкурсу;
- страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди;
- орендар самостійно укладає договори на комунальні послуги;
- орендар не має права передавати об'єкт в суборенду;
- у повному обсязі виконувати усі зобов'язання зазначені у договорі оренди, своєчасне внесення у повному обсязі орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
- укладення договору оренди протягом 15 днів з дня отримання дозволу на оренду, в іншому випадку дозвіл може бути скасовано з ініціативи орендодавця.
Для участі у конкурсі претендент подає:
1.    Заяву про участь у конкурсі (заява повинна містити інформацію про найменування, площу і місцезнаходження об'єкта оренди, строк оренди, мету оренди, погодження органів пожежного нагляду).
2.    Відомості про претендента на участь у конкурсі :
а)  для претендентів, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (протокол загальних зборів власників, (наказ, розпорядження) щодо призначення керівника, участі у конкурсі з оренди, довіреність на уповноважену особу);
- копії установчих документів (завірені заявником, а саме «З оригіналом згідно», посада особи, що засвідчує, підпис, ПІБ та дата, печатка у разі наявності);
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
б)  для претендентів, які є фізичними особами:
 - копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність на представника;
- за наявності відповідного статусу - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
- завірену належним чином копію декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва  - фізичної особи - платника  єдиного  податку.
3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (з обґрунтуванням виконання кожної умови), розміру орендної ставки та забезпеченням її сплати, строку оренди та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта.
4. Належним чином завірену копію ліцензії/розпорядження голови Луганської ОДА на ведення певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
5. Гарантійний лист про відшкодування витрат на підготовку об'єкта до передачі в оренду (проведення незалежної оцінки, плата за оголошення, виготовлення технічного паспорту).
6. Техніко-економічне обґрунтування для здійснення діяльності з використанням орендованого майна, інформація про обсяг ресурсів, які будуть задіяні для такої діяльності.
7. Довідку про кількість та кваліфікацію робітників, які будуть залучені до виробничого процесу.
8. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі.
Документи та конкурсна пропозиція разом з описом подаються в запечатаному конверті з відміткою «На конкурс» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі, у разі її наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (найменування, адреса).
Ознайомитися з об'єктом можна за місцем його розташування.
Документи на конкурс приймаються до 08 жовтня 2018 року включно за адресою: 93011, Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2 (каб. 491), телефон для довідок: (06453)70596. Час прийому документів: понеділок - четвер з 8-00 до 17-00, п'ятниця з 8-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00).
Конкурс буде проведено 12 жовтня 2018 року о 13-00 за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2, каб. 491.

 


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 3
переглядів: 45
візитів сьогодні: 1748
візитів всього: 585755