Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ЗВЕРНЕННЯ управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській
13 листопада 2017 року 13:31

ЗВЕРНЕННЯ управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській до керівників підприємств, організацій та установ розташованих у м. Рубіжне Луганської області щодо запровадження превентивних заходів з охорони праці під час організації та проведення будівельних, монтажних, висотних, оздоблювальних, покрівельних та інших видів робіт підрядними організаціями.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області  занепокоєне різким зростанням нещасних випадків серед працівників, що залучаються підрядними (субпідрядними) організаціями до проведення робіт на територіях підприємств, організацій та установ.

Відповідно до пункту 65 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 1 серпня 2005 року № 668 (далі – Загальні умови), субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні  відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду  (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних видів робіт та ресурси, достатні для їх виконання тощо).

 Пункти 66-68 Загальних умов визначають вимоги щодо залучення до виконання робіт робочої сили, а саме:

  • для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу необхідної кількості та відповідної кваліфікації, якщо інше не передбачено договором підряду;
  • підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки праці, виробничої санітарії,  гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного інструктажу;
  • замовник у випадках, передбачених договором підряду, може вимагати від підрядника відсторонення працівників  від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

Проведений аналіз останніх нещасних випадків, що сталися з працівниками під час виконання підрядних робіт на територіях підприємств, організацій та установ, свідчить про те, що вимога щодо створення здорових і безпечних умов праці працівників у більшості випадків оминається підрядником, який заключає цивільно-правові договори з фізичними особами (далі - виконавці робіт),  де   на виконавця покладається самостійна організація виконання роботи на свій ризик.

Упродовж останніх місяців рівень травматизму серед працівників, що уклали з підрядниками (субпідрядниками) цивільно-правові договори, має стійку тенденцію до зростання, а потерпілі від нещасного випадку отримують травми,  які призводять до тяжких наслідків.

Тільки за останній місяць на території Луганської області сталося кілька  нещасних випадків з працівниками, які уклали цивільно-правові договори.

07.10.2017 року  покрівельник, який працював за цивільно-правовим договором у ТОВ  «Будівельна компанія «Альянс-строй», впав з покрівлі  будинку  Біловодського комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок № 3) «Джерельце».

19.10.2017 року працівник, який виконував роботи за цивільно-правовим договором  на території ТОВ «Кремінський завод «Ритм», впав з драбини на землю.

04.11.2017 року  четверо працівників, що виконували будівельно-монтажні роботи на території Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва за цивільно-правовим договором, укладеним з ТОВ «ДІКСОН ГРАНД», впали з  металевої конструкції з висоти 3-го та  4-го поверхів.

В усіх випадках потерпіли отримали тяжкі травми.

Звертаємо увагу, що Законом України від 03.10.2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який набув чинності з 11.10.2017 року, внесені зміни до статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно яких до переліку осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, включені особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, що надає їм право на страхові виплати, медичну та соціальну допомогу у разі настання страхового випадку.

Людське життя та здоров’я  – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати ушкодження здоров’я людини. Зниження травматизму серед зазначеної категорії осіб можливо досягти шляхом запровадження на підприємствах, в установах, організаціях превентивних заходів, серед яких:

  • при залученні підрядників (субпідрядників) на виконання окремих видів робіт звертати увагу на наявність у них необхідної кількості та відповідної кваліфікації працівників,  а на виконання робіт підвищеної небезпеки – проходження працівниками навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
  • у договорах підряду між замовником та підрядником  та договорах субпідряду між підрядником та субпідрядником визначати відповідальність  між сторонами за створення здорових і безпечних умов праці працівників, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці;
  • надавати згоду (допуск підрядника) на ведення робіт на території підприємства, установи, організації шляхом оформлення належним чином акту-допуску на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху, дільниці), в якому визначити місцезнаходження виділеної для виробництва робіт ділянки, дату початку і закінчення робіт, заходи з охорони праці, що забезпечують безпеку робіт, строк виконання цих заходів, виконавців  (визначається державними будівельними нормами України ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення»).

Травматизм серед осіб, що працюють за цивільно-правовими угодами, укладеними з підрядними організаціями, є недостатньо усвідомленою проблемою  нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. З метою попередження виробничого травматизму  під час проведення підрядними  (субпідрядними) організаціями будівельних, монтажних, висотних, оздоблювальних, покрівельних та інших видів робіт на територіях підприємств, організацій, установ, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області звертається до голів районних державних адміністрацій та  органів місцевого самоврядування Луганської області, керівників підприємств, організацій та установ  з проханням повідомляти відділення управління Фонду соціального страхування України у Луганській області про залучення підрядних організацій до виконання робіт на території підприємства, установи, організації  та початок їх роботи.

Наряду з тим, що Законом України №1728 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» запроваджено мораторій на проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) до 31.12.2017 року, Фонд соціального страхування України та його робочі органи не є органом, уповноваженим здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, і дія мораторію на Фонд не поширюється.   

Отримана інформація про початок роботи підрядних організацій сприятиме своєчасному проведенню страховими експертами з охорони праці управління та відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області перевірок стану умов і безпеки праці, виявленню порушень законодавства з охорони праці при виконанні робіт підрядником, наданню консультативної, методичної та інформаційної допомоги щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виробничих небезпек і ризиків.

Сподіваємося, що спільними зусиллями, через запровадження превентивних заходів з охорони праці, зможемо знизити рівень травматизму серед працівників підрядних організацій.

Управління  виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України у Луганській області

 

Начальник відділення                                                          В.М. Романов


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 5
візитів сьогодні: 977
візитів всього: 586353