Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Рубіжанська ОДПІ інформує
12 січня 2017 року 13:35

 

 

Щодо  термінів  сплати єдиного внеску

Як повідомили в Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ,терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які  провадять незалежну професійну діяльність, у 2017 році залишаються незмінними. 

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої  статті 9 Закону України № 2464). 

Фізичні особи - підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року (абзац третій частини восьмої статті 9 Закону № 2464).      
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року (абзац четвертий частини восьмої статті 9 Закону № 2464). 
Довідково: лист ДФСУ від 30.12.16 № 41658/7/99-99-13-02-01-17 «Про надання роз’яснення». 


Різні періоди звітування для платників податку на прибуток

Фахівці Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області роз’яснили ,що для платників податку на прибуток підприємств передбачено податкові (звітні) періоди: календарні - квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 137.4 ст.137 Податкового кодексу України) та річний податковий (звітний) період (п. 137.5 ст.137 ПКУ). Отже, при складанні податкової звітності з податку на прибуток платник визначає та заповнює відомості стосовно базового звітного періоду. 

Для податкової декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2016 № 585, в рядку 2 заголовної частини декларації передбачено поле для позначки «Базовий звітний період квартал» або «Базовий звітний період рік». 

Якщо для податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік зазначено позначку «Базовий звітний період квартал», то граничним строком подання буде 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 2016 року, а якщо - «Базовий звітний період рік», то граничним строком подання буде 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 2016 року. Платниками податку на прибуток підприємств, що подають звітність засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (далі - в електронному вигляді): 

для базового звітного періоду квартал обирається електронна форма з кодом JО100115 (коди додатків JО110307, J0110605, JО111305, JО111406, JО111505, J0111605, JО111706, JО111803, JО112803); 

для базового звітного періоду рік обирається електронна форма з кодом JО108103 (коди додатків JО180303. JО180603, JО181303, J0181403, J0181503, J0181603, J0181703, J0181803, JО182803). 

При складанні та поданні на паперових носіях розрахунків податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, форми яких затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2015 №544, після рядка 2 заголовної частини розрахунку платнику рекомендується зазначати на бланку самостійно слова «Базовий звітний період квартал» або «Базовий звітний період рік». Відповідно, якщо для розрахунку за 2016 рік зазначено слова «Базовий звітний період квартал», то граничним строком подання буде 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 2016 року, а якщо - «Базовий звітний період рік», то граничним строком подання буде 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 2016 року. 

Платники податку на прибуток нерезиденти, які провадять діяльність на території України через постійне представництво та подають звітність в електронному вигляді, використовуючи адаптовані електронні форми із зазначенням необхідних позначок, мають можливість: 

для базового звітного періоду квартал обрати електронну форму з кодом J0100608 (коди додатків J0165103, J0165203, J0165303) або J0100807 (коди додатків JО185103, JО 185203, JО185303); 

для базового звітного періоду рік обрати електронну форму з кодом JО170601 (коди додатків JО176101, JО176201, JО176301) або JО170801 (коди додатків JО 178101, JО178201, JО178301). 

Реєстр електронних форм податкових документів розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/. 

Довідково: лист ДФС України від 22.12.16 № 40603/7/99-99-03-01-17 «Про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2016 рік.  


Звітування для неприбуткових організацій 

Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покра- щення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині звітування неприбутковими підприємствами, установами та організаціями (далі – неприбуткові організації). 
Так, відповідно до змін, внесених підпунктом 2 пункту 18 Закону №1797 до п.46.2 ст.46 Кодексу, неприбуткові організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу), та річну фінансову звітність. 

Крім того, у новій редакції викладено п.п.133.4.3 п.133.4 ст.133 Кодексу, згідно з яким у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п.133.4 ст.133 Кодексу така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення. 

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток. 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку на прибуток. 
«Єдине вікно» - електронний сервіс митниці 

Як повідомила головний державний інспектор відділу  обслуговування платників Рубіжанської  ОДПІ Антоніна Куценко  механізм «Єдине вікно» здійснює взаємодію митниць, всіх контролюючих органів (що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів) і підприємств у єдиній електронній системі. 
Запровадження «єдиного вікна», а, відповідно, і спрощення бюрократичних процедур, та автоматизація процесів інформаційного обміну є одним із кроків реформування української митниці. 

Принципи роботи: 
1) передбачається здійснення всіх видів контролю за допомогою ІТ-системи митниці; 
2) підприємства готують і подають необхідні документи лише один раз в електронному вигляді; 
3) час на прийняття рішення контролюючим органом щодо здійснення відповідного виду контролю при ввезені товару складає 4 робочі години. 
4) новостворена інформаційна система забезпечить можливість зберігати документи і протоколи дій її користувачів протягом 1095 днів, тобто 3 роки. 

З 1 серпня 2016 року ДФС завершено розробку та розгорнуто все необхідне програмне забезпечення для функціонування «Єдиного вікна». 

Це програмне забезпечення складається з трьох частин: 
1) робоче місце митника. Тобто це той модуль в складі автоматизованої системи митного оформлення, який дозволяє митнику виконувати завдання, визначені постановою КМУ. 
2) автомати, які відповідають за прийняття повідомлень від декларанта та за розсилку повідомлень за принципом «мовчазної згоди», тобто протягом 4 годин. 
3) модуль для роботи суміжних служб. Це веб-інтерфейс, який дозволяє працівникам суміжних служб переглядати надіслані декларантами документи, приймати рішення по цим справам, вносити результати видів контролю та узгоджувати час проведення митного огляду. 
Фахівець  звернула увагу, що декларанти можуть подати документи як в «Єдине вікно», так і традиційним методом за старою технологією. 

 

Зміни щодо декларування доходів за 2017 рік 

Рубіжанська ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській  області нагадує платникам податку про можливість скористатися податковою знижкою з метою повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб із бюджету. Така норма встановлена статтею 166 Податкового кодексу України, зокрема, у випадку, якщо фізична особа понесла  витрати на навчання. 

Разом з тим, Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII оновлено норму пп. 166.3.3 Кодексу, якою визначено, що платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. 

Водночас, зміни внесено і до підпункту 165.1.21 Кодексу. Тепер  до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи. 

Таким чином, з 2017 року завдяки Закону 1797 : 
- податкова знижка на навчання може бути застосована незалежно від факту отримання чи не отримання заробітної плати особою, на користь якої здійснюється оплата навчання; 
- відсутня гранична дозволена сума витрат на навчання (наприклад, у 2016 році ця сума не могла перевищувати 1930 грн. в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року); 
- виключено вимогу укладати письмовий договір про взяті фізичною особою зобов'язання з відпрацювання не менше ніж три роки у роботодавця, який сплатив кошти за її навчання, після закінчення навчального закладу. 

 

За 2016 рік місцеві бюджети Кремінщини  отримали на 26,7 мільйонів гривень більше минулорічних надходжень. 

За словами керівника Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС У Луганській області Андрія Забровського  до місцевих бюджетів Кремінщини надійшло 76,5 млн гривень. 
    У розрізі основних платежів з початку року забезпечено надходження податку на доходи фізичних осіб –  близько 44,1 млн грн., що  більше 15,1 млн грн. минулорічних надходжень. Плата за землю склала 11,4 млн грн., що на 5,0 млн грн. більше на минулого року. Розмір сплаченого єдиного податку становить 13,3 млн грн., з урахуванням податку  7,3 млн. грн. внесеним аграріями четвертої групи  - єдиного податку. 
    Місцеві бюджети також поповнилися за рахунок надходжень акцизного податку з роздрібного продажу суб’єктами господарювання підакцизних товарів на суму 2,0 млн  грн. та понад 0,7 млн  грн. податку на нерухоме майно та інших надходжень.

 

Рубіжанська ОДПІ надає інформацію Головного управління   ДФС у Луганській області

Проверили, доначислили, изъяли – налоговики выявляют нарушения в сфере оборота подакцизных товаров

За 2016 год сотрудники Главного управления ГФС в Луганской области провели 160 проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения действующего законодательства по регулированию производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

Кроме того, в течение 2016 года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму 7 млн 282 тыс. гривен.
В Славяносербск не дошли 2 тонны контрабандной свинины
Сотрудники спецподразделения Главного управления ГФС в Луганской области «Фантом» вчера, 9 января 2017 года, совместно с подразделением военной контрразведки на незаконной переправе через реку Северский Донец между поселками Лопаскино и Трехизбенка задержали автомобиль «Нива».
Проверкой установлено, что водитель авто, гражданин с. Райгородка, пытался переправить во временно неподконтрольный Украине г.

 

Славяносербск 2 тонны мяса свинины на сумму более 170 тыс. грн. 

По данному факту в отношении водителя составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 КУоАП.

Также на этого гражданина 2 недели назад за аналогичное правонарушение, задокументированное «фантомовцами» Луганщины, уже был наложен штраф в размере 1,7 тыс грн.

 

Налоговики Луганщины выявили в Горске незаконную АЗС

Сотрудники оперативного управления Главного управления ГФС в Луганской области в рамках операции «Акциз-2017» во время отработки оперативной информации по осуществлению в непосредственной близости от линии разграничения незаконной реализации горючего, выявили в г. Горское нелегальную автозаправочную станцию. На ней хранились и реализовывались горюче-смазочные материалы.

При проведении осмотра территории АЗС налоговики обнаружили металлическую емкость, заполненную жидкостью с характерным запахом дизельного топлива, соединенную с действующей автозаправочной колонкой.

Во время проведения проверки установлено, что у владельца АЗС отсутствуют разрешительные документы на осуществление данного вида предпринимательской деятельности, сертификаты происхождения и качества горюче-смазочных материалов. 
По результатам проведенных мероприятий изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму 310 тыс. грн. Среди них: почти 10 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью 220 тыс. грн и оборудование на сумму около 90 тыс. грн.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

 

Началась кампания декларирования

Главное управление ГФС в Луганской области напоминает, что с 1 января 2017 началась кампания декларирования, по которой:
- отдельные категории физических лиц обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора;
- отдельные категории физических лиц вправе подать декларации для получения налоговой скидки.

Форма декларации об имущественном состоянии и доходах, утверждена приказом МФУ от 15 сентября 2016 №821, и введена с 01 января 2017 года.
В связи с введением ставки налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов и отменой пп. "е" п. 176.1 ст. 176 Налогового кодекса, у налогоплательщиков, получающих доходы от двух и более налоговых агентов в размере, определенном пп. "е" п. 176.1 ст. 176 Кодекса, обязанность по представлению декларации по результатам 2016 года не возникает.

 

За прошлый год на антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» обратились 42 плательщика Луганской области

Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

В ведомстве отметили, что 17 обращений, или 40% от общего количества касаются организации работы территориальных органов Главного управления ГФС области.

Кроме того, звонки на сервис «Пульс» от жителей Луганщины поступали по поводу отчетности и регистрации налоговых накладных, системы электронного администрирования НДС, проверок субъектов хозяйствования и т.д. Непосредственно по антикоррупционной тематике обращения не поступали.

Рассмотрение всех обращений завершено, о принятых мерах заявители проинформированы.

Напомним, телефон антикоррупционного сервиса Государственной фискальной службы Украины «Пульс» – (044) 284-00-07. О неправомерных действиях или бездействии работников Службы можно сообщать круглосуточно.

 


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 14
візитів сьогодні: 6943
візитів всього: 602850